Sökning: "socialisering"

Visar resultat 1 - 5 av 345 uppsatser innehållade ordet socialisering.

 1. 1. “Förresten, äter du p-piller?” : En kvalitativ studie om kvinnors sexuella hälsa och normer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Natalie Ingvarsson; Emil Lindqvist; [2024]
  Nyckelord :Norms; sexual health; contraceptive methods; internalization; the gender system; Normer; sexuell hälsa; preventivmedel; internalisering; genussystem;

  Sammanfattning : Norms are something that affects society, of which we are all aware of. Agenda 2030 and the goals for increased gender equality, sexual health and sexual rights contributes to what now is a more spoken about topic. LÄS MER

 2. 2. Idrottslärares förmedling av kunskaper och värderingar till sina elever i friluftsliv : En kvalitativ undersökning om hur idrottslärare uttrycker sig om deras friluftslivsundervisning

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Linus Lindkvist; [2024]
  Nyckelord :Friluftsliv; Friluftsliv education; Biestas´s teaching functions; physical education teachers; Friluftsliv; Friluftslivsundervisning; Biestas undervisningsfunktioner; idrottslärare; naturen;

  Sammanfattning : Studiens syftar till att utveckla förståelse för idrottslärares friluftslivsundervisning inom idrott och hälsa. Studiens utgår från Biestas tre undervisningsfunktioner om kvalificering, socialisering och subjektifiering. LÄS MER

 3. 3. DISKRIMINERINGSGRUNDERNAS ROLL FÖR UPPLEVD DISKRIMINERING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lina Christiansson; [2023-02-06]
  Nyckelord :Diskriminering; diskrimineringslagstiftning; migration; integration paradox; acculturation; cultural fluency; politisk socialisering;

  Sammanfattning : The topic of anti-discrimination policies in European countries has gained salience due to global migration flows and Europe’s increasing importance as a destination region. However, the national anti-discrimination policies in European countries are diverse. LÄS MER

 4. 4. NATO VÅR NYA VÄN En beskrivande studie om Sveriges socialisering med Nato under den postneutrala-eran

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Värmsjö; [2023-01-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this study the theory of state socialisation is used to describe how norms of international poles defuse to small states, which are trying to adopt their foreign policy, in an attempt becoming members of the pole. The pole has the most influence over the small state in the position, as an almost member. LÄS MER

 5. 5. Stödboende - Ny boendeform för ensamkommande ungdomar : En väg till integration?

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Marie-Louise Wilén; [2023]
  Nyckelord :Unaccompanied refugee children; Integration; Identity; Exile; Accommodation and socialization; Ensamkommande barn; Integration; Identitet; Exil; Boende och socialisering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och förstå de faktorer som kan har betydelse för hur ensamkommandeunga vuxna som bor på stödboende integreras in i det svenska samhället och i vilken utsträckning boendefor-men har relevans i den processen. Ensamkommande barn/ungdomar som jag i uppsatsen hädanefter förkortarEKB och EKU, vilket är en allmän vedertagen benämning inom socialtjänsten. LÄS MER