Sökning: "socialistisk och feministisk ideologi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden socialistisk och feministisk ideologi.

 1. 1. Offret eller aktören?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Gudmundsson; Ida-Maria Jansson; [2017]
  Nyckelord :Prostitution. Feminism. Sexarbete. Sexarbetardiskurs. Sexköpslagen. Ungdomsförbund. Partipolitik. Ideologi. Kön. Offer. Aktör. Liberalfeminism. Radikalfeminism. Särartsfeminism. Socialistisk feminism.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Prostitutionspolitiken i Sverige har sedan sent 1900-tal fokuserat på att kriminalisera köp av sex och att arbeta preventivt för att förhindra att människor hamnar i prostitution. På senare år har dock några av de partipolitiska ungdomsförbunden ändrat inställning och vill istället legalisera sexköp. LÄS MER

 2. 2. Ingen kvinnokamp utan klasskamp - kvinnokampens ställning inom vänsterpartiet 1972-1996

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Peter Eriksson; [2014]
  Nyckelord :vänsterpartiet; sveriges kommunistiska parti; feminism; feminism inom svensk vänster; vänsterpartiet 1972-1996; modern svensk vänster; socialistisk och feministisk ideologi; History and Archaeology;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker författaren kvinnokampens ställning i Vänsterpartiet kommunisterna samt vänsterpartiets under perioden 1972-1996.... LÄS MER