Sökning: "socialistisk radikalfeminism"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden socialistisk radikalfeminism.

 1. 1. Mindre politik, mer teknik - Om nyliberal styrningsmentalitet och (o)jämställdhet i den svenska föräldraförsäkringen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Johanna Mikaelsson; [2019-03-19]
  Nyckelord :Nyliberalism; Diskurser; Feminism;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie är att studera och analysera hur en nyliberal styrningsmentalitet formar policyutformning i en svensk kontext genom att studera policydokument som behandlar (o)jämställdhet i föräldraförsäkringen.Föräldraförsäkringen är en policy vilken sammankopplas med värden som utmärkeren socialdemokratisk välfärdsstat, så som social välfärd, universalism och jämställdhet, värden som är motsatta en nyliberal politisk rationalitet. LÄS MER

 2. 2. Feminism och regeringen Löfven: En idéanalys av Sveriges feministiska utrikespolitik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lydia Andersson; [2018]
  Nyckelord :feminism; utrikespolitik; idealtyper; liberalfeminism; radikalfeminism; socialistisk feminism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since 2014 the Swedish government has had a feminist foreign policy. This thesis aims to examine which kind of feminism the policy is built upon. To investigate this a content analysis with a focus on ideas was used. Three different ideal types of feminism were set up from liberal, radical and socialist feminism. LÄS MER

 3. 3. Smaken är som baken : Argumentationsanalys av feministisk retorik och debatt 2017

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Märta Palmér; [2017]
  Nyckelord :retorik; feminism; argumentationsanalys; nakenhet; socialistisk radikalfeminism; tredje vågens feminism; pragmadialektik;

  Sammanfattning : Det finns tydliga skillnader mellan hur andra och tredje vågens feminister förhåller sig till sexualitet och den nakna kvinnokroppen. Bör kvinnlig nakenhet och sexualitet ses som aktivism och en frigörelse från patriarkatet eller enbart som en cementering av rådande normer och bekräftelse av patriarkatet? Uppsatsen undersöker samtida feministisk debatt och retorik och behandlar skillnader i synen på vad som är feminism och hur den bör uttryckas. LÄS MER

 4. 4. Offret eller aktören?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Gudmundsson; Ida-Maria Jansson; [2017]
  Nyckelord :Prostitution. Feminism. Sexarbete. Sexarbetardiskurs. Sexköpslagen. Ungdomsförbund. Partipolitik. Ideologi. Kön. Offer. Aktör. Liberalfeminism. Radikalfeminism. Särartsfeminism. Socialistisk feminism.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Prostitutionspolitiken i Sverige har sedan sent 1900-tal fokuserat på att kriminalisera köp av sex och att arbeta preventivt för att förhindra att människor hamnar i prostitution. På senare år har dock några av de partipolitiska ungdomsförbunden ändrat inställning och vill istället legalisera sexköp. LÄS MER

 5. 5. Vem är mannen? : en komparativ analys av debattartiklar från olika feministiska riktningarna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Thea Ljung; [2015]
  Nyckelord :feminism; maskulinitetsforskning; socialkonstruktivism; kunskapssociologi; genus; kvinnorörelsens retorik; Karlyn Kohrs Campbell; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att undersöka hur kvinnor inom olika feministiska riktningar framställer mannen och hur denna bild kan tänkas påverka vår förståelse för mannen i verkligheten. Detta görs genom en komparativ analys av artiklar och krönikor skrivna av kvinnor från olika feministiska riktningar. LÄS MER