Sökning: "socialization process"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade orden socialization process.

 1. 1. Granskande hantverkare och neutrala spårhundar? - En studie av svenska journaliststudenters yrkesideal och förebilder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ingrid Kullberg Wulf; Ingrid Ramberg; [2022-02-24]
  Nyckelord :Journalistik; journaliststudenter; ideal; förebilder; socialiseringsprocess; Journalism; journalism students; ideals; role models; socialization process;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to examine journalism students' views on journalistic ideals and if they have any role models. By seeing how students value different journalistic ideals, this thesis aims to examine if the students are a part of a socialization process, how they socialize into the field of journalism. LÄS MER

 2. 2. Strategiskt tvetydig strategi i offentlig sektor… eller? : En fallstudie om uttolkningen av Infokom-strategin 2016–2022

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Joseph Edman; Lisa Söderberg; [2022]
  Nyckelord :Strategic Ambiguity; Strategic Corporate Communication; Public Sector; Strategizing; Sida; Strategisk tvetydighet;

  Sammanfattning : Since 2016 the external communication of the Swedish international development cooperation agencys (Sida) has been governed by the ‘Strategi för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive genom organisationer i det civila samhället, 2016–2022’. Government investigations have shown that the strategy leaves room for divergent interpretation due to abstract formulations and ambiguous objectives. LÄS MER

 3. 3. Individens arbetsplatsintroduktion : En studie om anställdas upplevelser och erfarenheter av onboardingprocesser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Erik Blom; Karl-Oskar Svensson Rissanen; [2022]
  Nyckelord :Organizational socialization; onboarding; mentorship; community; relationships.; Organisationssocialisation; onboarding; mentorskap; gemenskap; relationer.;

  Sammanfattning : Organisationers ökade kompetensbehov på arbetsmarknaden har bemötts med allt mer omfattande onboardingstrategier. Syftet med denna studie var att utveckla kunskap om anställdas upplevelse och erfarenheter av organisationssocialisation. LÄS MER

 4. 4. Abortion Rights in Poland: EU and Oppositional Groups vs Law & Justice and the Socialization of Human Rights

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Louise Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Sustainable development; Poland; Law Justice; EU; Federa; Abortion;

  Sammanfattning : Abstract: This thesis is investigating the situation regarding abortion in Poland since the conservative party Law & Justice came into power. It does so by applying the theory of socialization of human rights, developed by Risse, Ropp & Sikkink (1999). LÄS MER

 5. 5. In a world without faces : A qualitative study on the influence of digital communication on export sellers’ perception of sensemaking and misunderstandings in buyer-seller relationships

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Vincent Bröms; Roelof Noback; [2022]
  Nyckelord :Digital Communication Technologies DCTs ; Formalization; Socialization; Sensemaking; Ambiguity; Misunderstandings;

  Sammanfattning : Traveling salespeople usually play an integral part in exporting firms’ strategy. However, the Covid-19 pandemic and travel restrictions have forced many businesses to rely on digital communication technologies for communication with distant customers and partners they usually would meet with in person. LÄS MER