Sökning: "socialkapital"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet socialkapital.

 1. 1. Sysselsättningsgapet i Västra Götalandsregionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Kevin Dee Boman; Krister Mars; [2019-02-15]
  Nyckelord :Sysselsättningsgapet; inrikesfödda; utrikesfödda; Västra Götalandsregionen; paneldata; humankapital; socialkapital; diskrimering; invandrartäthet;

  Sammanfattning : Sveriges höga välfärd baseras på att en stor andel av befolkningen förvärvsarbetar. För att bibehålla den höga välfärden även i framtiden behöver sysselsättningen ligga på samma nivå som idag. LÄS MER

 2. 2. What New or Supplementary Answers can the Life Story Approach provide within the Field of Return Migration and Entrepreneurship? : - A Case Study of Ghanaian Returnees

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Magnus Hansson; [2011]
  Nyckelord :Return migration; entrepreneurship; social capital; human capital; financial capital; Ghana; Återmigration; entreprenörskap; socialkapital; humankapital; finansiellt kapital; Ghana;

  Sammanfattning : AbstractHansson, Magnus (2011): What New or Supplementary Answers can the Life Story Approach provide within the Field of Return Migration and Entrepreneurship? A Case Study of Ghanaian Returnees. Human Geography, Advanced level, Master thesis for Master Exam in Human Geography, 15 ECTSSupervisor: Bo MalmbergLanguage: EnglishShort summaryResearchers have claimed that return migrants from developing countries have great potential to influence the development process in terms of economic growth and poverty lessening. LÄS MER

 3. 3. Normalitet, socialkapital och avfallsgenerering : En empirisk studie över hur sociala närmiljö inverkar på avfallsmängd

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE)

  Författare :Elisabeth Olsson Häggquist; [2011]
  Nyckelord :Ekonomi; social närmiljö; konsumtionsmönster; avfall;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att ta sig in på arbetsmarknaden : En studie om hur arbetssökande akademiker upplever att det är att ta sig in på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Besnik Mustafa; [2008]
  Nyckelord :arbetslös; arbetssökande akademiker; arbetsförmedling; arbetsliv; socialkapital;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur arbetssökande akademiker upplever att det är att ta sig in på arbetsmarknaden samt hur deras kontakt har varit med Arbetsförmedlingen.... LÄS MER