Sökning: "socialkognitiv teori"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden socialkognitiv teori.

 1. 1. Betydelse och beaktande av psykosociala faktorer vid rehabilitering efter fotbollsskada : En kvalitativ intervjustudie av fotbollsspelares upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johanna Grelsson; Nathalie Stromski; [2021]
  Nyckelord :Physiotherapy; social cognitive theory; soccer; psychological factors; social factors.; Fysioterapi; socialkognitiv teori; fotboll; psykiska faktorer; sociala faktorer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är fotboll den idrott där flest personer skadar sig under idrottsutövning. Oavsett skada kan fotbollsspelaren behöva komma i kontakt med fysioterapeut för rehabilitering. Biopsykosociala faktorer är viktiga under rehabiliteringen då de kommer påverka individens möjlighet att återgå till fotboll. LÄS MER

 2. 2. Fysioterapeuters beskrivning av sitt arbete med graviditetsrelaterad ländrygg- och/eller bäckensmärta : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Matilda Jarl; Fanny Schönning; [2021]
  Nyckelord :behavioral change; everyday behaviors; physiotherapy; pregnancy; social cognitive theory; treatment; behandling; beteendeförändring; fysioterapi; graviditet; socialkognitiv teori; vardagliga aktiviteter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Orsaken bakom graviditetsrelaterad bäcken- och ländryggssmärta är multifaktoriell och många kvinnor drabbas någon gång under sin graviditet. Besvären kan påverka många aspekter av det dagliga livet. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av rehabiliterande träning under COVID-19 pandemin för personer med reumatoid artrit : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johan Birgersson; Theodor Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Behavioural medicine; Fear; Physiotherapy; Social cognitive theory; Manifest qualitative content analysis; Beteendemedicin; Fysioterapi; Rädsla; Socialkognitiv teori; Manifest kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med Reumatoid Artrit (RA) lider av en kronisk inflammatorisk sjukdom och behöver vara fysiskt aktiva genom hela livet för att minimera symptomen. COVID-19 pandemin kan ha förändrat hur träningen planeras och genomförs, samt hur fysioterapeuter planerar träningen. LÄS MER

 4. 4. Biopsykosociala effekter av inspiratorisk muskelträning hos patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Storck Natalie; Grahn Gustav; [2021]
  Nyckelord :Effekt; Fysioterapi; KOL; Respiratorisk muskelträning; Respiratorisk rehabilitering; Socialkognitiv teori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år dör drygt 2 700 personer av kronisk obstruktiv lungsjukdom i Sverige. Sjukdomen påverkar fysiska, psykiska och sociala faktorer, vilket kan leda till en inaktiv livsstil. Fysisk aktivitet och träning är därför en viktig del av behandlingen. LÄS MER

 5. 5. Tankar om fysisk aktivitet hos vårdnadshavare till barn med typ 1-diabetes : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ida Karlsson; Sara Söderlund; [2021]
  Nyckelord :Fysioterapi; Vårdnadshavare; Föräldrar; Typ 1-diabetes; Kronisk sjukdom; Rädsla-undvikande modellen; Socialkognitiv teori; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn med typ 1-diabetes är generellt mindre fysiskt aktiva än andra barn. Bidragande faktorer kan vara rädsla för hypoglykemi och bristande kunskap hos vårdnadshavare. Att vara vårdnadshavare till ett barn med kronisk sjukdom kan medföra många svårigheter och forskning har visat minskad livskvalité. LÄS MER