Sökning: "socialkonstruktionism lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden socialkonstruktionism lärande.

 1. 1. Fyra förskollärares perspektiv på pedagogisk dokumentation - En kvalitativ studie inriktad på dokumentationens roll i verksamheterna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Martina Ivansson; Simona Mitrevska; [2020]
  Nyckelord :Förskola; Pedagogisk dokumentation; Kommunikation; Socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Pedagogisk dokumentation är idag ett centralt begrepp inom förskolan och något som många pedagoger arbetar med i verksamheten. Forskning visar att pedagogisk dokumentation är ett dokumentationsverktyg som främjar barns lärande och som kan leda till en utveckling av verksamheten. LÄS MER

 2. 2. Barns intressen bidrar till undervisningssituationer utomhus : En kvalitativ studie om förskollärares diskurser kring  undervisning på förskolans gård.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Evelina Palmlund; Sara Karlsson; [2020]
  Nyckelord :diskursanalys; förskolans gård; förskollärare; konstruera; socialkonstruktionism; undervisning; utomhusmiljö.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra förskollärares diskurser kring hur de bedriver undervisning tillsammans med barn, i relation till utomhusvistelsen som sker på förskolans gård. För att besvara syftet är frågeställningarna: Hur beskriver förskollärarna förutsättningar att bedriva undervisning på förskolans gård? Och Hur beskriver förskollärarna att undervisning bedrivs tillsammans med barnen på förskolans gård? Socialkonstruktionism och diskursteorin utgör studiens teoretiska utgångspunkt. LÄS MER

 3. 3. Pedagogisk dokumentation med yngre barn : ett komplext arbete med möjligheter och utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Liudmila Vysotskaya; [2020]
  Nyckelord :förskola; yngre barn; pedagogisk dokumentation; socialkonstruktionism; subjektsposition;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Jag är lite överallt hela tiden En studie om specialpedagogens roll i arbetet med plan mot diskriminering och kränkande behandling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Matilda Andersson; Petra Christensson; [2020]
  Nyckelord :diskursanalys; förskola; likabehandling; plan mot diskriminering och kränkande behandling;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Matilda Andersson och Petra Christensson (2020). “Jag är lite överallt hela tiden”. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. "Barn språkutvecklas hela tiden" : - En kvalitativ studie om vilka tolkningsrepertoarer som synliggörs i samtal kring barns språkutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Rebecca Andersson; Julia Huttunen; [2020]
  Nyckelord :Barn; Diskurspsykologi; Förskola; Förskollärare; Socialkonstruktionism; Språk; Språkutveckling och Tolkningsrepertoarer;

  Sammanfattning : Språk har en central roll för människan för att kunna bli en kompetent medborgare som kan utnyttja sina rättigheter och göra sin röst hörd. Tiden i förskolan är den viktigaste tiden i ett barns liv, då det är där grunden till lärandet sker. LÄS MER