Sökning: "socialkonstruktionsim"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet socialkonstruktionsim.

  1. 1. Konstruktioner av kvinnligt och manligt i våldtäktsdomar : En kvalitativ textanalys

    M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

    Författare :Josefine Larensvärd; Sandra Nilsson; [2014]
    Nyckelord :rape; construction; female; male; social constuctionism; våldtäkt; konstruktion; kvinnligt; manligt; socialkonstruktionsim;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to examine constructions of plaintiff [woman] and the defendant [man] in Swedish rape convictions from 2013. The cases in this study cover acquaintance rape. We also intend to analyze the constructions of the sexes in relations to each other. LÄS MER