Sökning: "socialkonstruktivism statsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden socialkonstruktivism statsvetenskap.

 1. 1. Omsorg, trygghet och begränsning: (o)logiska logiker i konstruktionen av barnskötare : en kvalitativ studie om konstruktionen av barnskötare i Norrköpings kommun

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Elin Svensson; [2019]
  Nyckelord :governmentality; barnskötare; förskollärare; institutionella logiker; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Svensk förskola står inför stora utmaningar gällande kompetensförsörjningen. Allt för få söker sig till förskollärarutbildningen, samtidigt som det finns krav på att enbart förskollärare – och inte förskolans andra yrkeskategori barnskötare – kan få tillsvidaretjänster. LÄS MER

 2. 2. EU-medborgares nationella och transnationella identiteter och dess påverkan på europeisk integration : Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på europeiskt integration

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Kim Pischner; [2019]
  Nyckelord :identity; national identity; transnational identity; euroscepticism; social constructivism; the European Union; The EU; EU; political mobilization; European integration; identitet; nationell identitet; transnationell identitet; euroskeptisim; socialkonstruktivism; den Europeiska Unionen; EU; politisk mobilisering; europeisk integration;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the role of identity when it comes to European integration. Specifically, the citizen of the European Union’s identity as exclusive national or as transnational. LÄS MER

 3. 3. Hur mår du lilla hjärnan? - en uppsats om ledarskap och de eventuella hinder som föreligger för kvinnor att nå den offentliga sektorns toppnivå

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ellen Andersson; Mikaela Liron-Andersson; [2007]
  Nyckelord :kvinnor; topposition; hinder; ledarskap; offentlig sektor; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen ?Hur mår du lilla hjärnan?? syftar till att klargöra varför det finns få kvinnliga chefer på toppnivå inom den offentliga sektorn. Studiens första del utgörs av en litteraturstudie där vi utifrån teorier om glastaket, könsmärkta organisationer samt socialkonstruktivism, fastställer rådande ledarskapsdiskurs samt klarlägger de hinder som är mest relevanta. LÄS MER

 4. 4. Etnicitet och konflikt Bakgrunden till inbördeskriget i Libanon 1975

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fanny Hemmingsson; Maria Molin; [2005]
  Nyckelord :etnisk konflikt; socialkonstruktivism; Libanon; maktfördelning; externa aktörer; ekonomiska olikheter; kristna - muslimer; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Studien behandlar orsakerna till inbördeskriget som bröt ut i Libanon 1975. Fokus ligger på att förklara varför polarisering sker mellan etniska grupper, i detta fall religiösa grupper då kriget huvudsakligen stod mellan kristna och muslimer. LÄS MER

 5. 5. Att bryta Utanförskapet. En diskursanalytisk studie av Folkpartiets integrationspolitik

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Max Nilsson; [2005]
  Nyckelord :integrationspolitik; utanförskap; Folkpartiet; diskurs; socialkonstruktivism; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och med en diskursanalytisk metodologi skärskådas Folkpartiet Liberalernas integrationspolitik. Denna politik bör förstås som en strategi att hantera ett ?utanförskap?. LÄS MER