Sökning: "socialkonstruktivistisk synsätt"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden socialkonstruktivistisk synsätt.

 1. 1. Barn och unga i 3 § LVU-domar : Att dömas till att skyddas från sig själv

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Kalle Ingerstad; Nicholas Oja; [2018]
  Nyckelord :3 § LVU; Compulsory care; Child welfare; Protection needs; Problem behavior; Social constructions; Social constructivism; 3 § LVU; Tvångsvård; Barnavård; Skyddsbehov; Problembeteende; Sociala konstruktioner; Socialkonstruktivism.;

  Sammanfattning : Svensk barnavård och tvångsvård av barn och unga har diskuterats och problematiserats av flertalet forskare och har även varit lagstadgat sedan början av 1900-talet. Lagen och hur samhället ser på problembeteende och skyddsbehov har sedan dess förändrats. LÄS MER

 2. 2. Vägar till skulpturalt språk och rumskänsla : Gymnasielärares uppfattningar om didaktik   för tredimensionellt skapande i ämnet Bild

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Pernilla Wiechel; [2017]
  Nyckelord :diskurs; praxisgemenskap; spatial intelligens; textualiserad kunskapssyn; tyst kunskap;

  Sammanfattning : Syftet med mitt arbete är att synliggöra vilka uppfattningar några lärare på gymnasiets estetiska program har om sin undervisning i tredimensionellt skapande i ämnet Bild. Studien beskriver också tredimensionellt skapande som ett språk bland andra språk som elever kan erövra, med stöd i konstnärlig forskning. LÄS MER

 3. 3. Vilka geografiska kunskaper prioriteras i kursplanen? : En jämförande textanalys av kunskapssyn mellan kursplanen för Geografi i Lpo94 och Lgr11.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Julia Brannestål; [2014]
  Nyckelord :Utbildningsfilosofi; Kunskapsteori; Geografi;

  Sammanfattning : Debatten kring skolan har varit intensiv de senaste åren allt sedan svenska skolresultat börjat sjunka i internationella resultatjämförelser. Samtidigt som vi jämför oss allt mer med andra länder ökar globaliseringen, kommunikationerna och samhällsutvecklingen. LÄS MER

 4. 4. Klienten ä(ge)r problemet. En diskursanalys om socionomstudenters beskrivningar av klienter

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maria Sundkvist; Kristofer Astemo; [2009-12-28]
  Nyckelord :Socialt arbete; Klient; Diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka och belysa socionomstudenters beskrivande av klienter. Studien har en socialkonstruktivistisk utgångspunkt och syftar till att genom diskursanalys studera om och hur de benämningar av klienter, som vi kunde identifiera i valda c-uppsatser producerade på Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs Universitet kan ses som en del av objektifierande diskurser. LÄS MER

 5. 5. Organisatoriskt lärande ur kundens synvinkel- en fallstudie om Swedbank

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Silfver; Anna Troedsson; Magnus Borgström; [2009]
  Nyckelord :Socialkonstruktivism; interaktion; organisatoriskt lärande; nöjdhet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att genom ett socialkonstruktivistiskt synsätt öka förståelsen för hur kunderna uppfattar Swedbanks försök att lära sig av sina kunder. Vi har valt att fokusera på hur interaktionen med kunderna, kundernas förväntan samt nöjdhet påverkar lärandet i organisationen. LÄS MER