Sökning: "socialpsykologi kriminalitet"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden socialpsykologi kriminalitet.

 1. 1. Att så ett frö i motvind : En kvalitativ studie gjord på ett SiS-boende i Sverige

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Peter Lindqvist; Josephine Johansson; [2014]
  Nyckelord :ungdomar; socialt arbete; förbrytare; kriminell; tvångsvård; sociologi; socialpsykologi; beteendevetenskap.;

  Sammanfattning : Tvångsomhändertagandet av problematiska ungdomar ses idag ofta som ett psykiskt krävande arbete. Droger, kriminalitet och våld är centrala delar i ungdomarnas liv. Flertalet av de tidigare forskningarna som gjorts på området fokuserar mer på personalens och/eller de intagnas mående och inte på upplevelsen av deras tillvaro. LÄS MER

 2. 2. Ungdomskriminalitet : En kvalitativ undersökning av vilka förhållanden som bidrar till ett kriminellt beteende under ungdomsåren

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Malin Liljegren; [2011]
  Nyckelord :Ungdomar; kriminalitet; avvikelse; socialpsykologi;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen avser först och främst en undersökning av de individuella och sociala förhållanden som kan ha påverkat en specifik grupp ungdomar och unga män att utveckla och upprätthålla ett kriminellt beteende under ungdomsåren. Jag har genomfört intervjuer med två unga män med ett kriminellt förflutet men även åtta ungdomar som fortfarande är inne på den kriminella banan. LÄS MER

 3. 3. Unga mäns kriminella beteende : - En studie av vilka sociala och personliga förhållanden som kan påverka unga män att utveckla ett kriminellt beteende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Minela Zarifovic; [2011]
  Nyckelord :Youth; crime; tolerance; social psychology; Ungdomar; kriminalitet; avvikelse; socialpsykologi;

  Sammanfattning : Mitt syfte med uppsatsen var att undersöka vilka sociala och personliga förhållanden som bidrar till utvecklingen av ett kriminellt beteende bland unga män. Jag har genomfört intervjuer med ett antal unga män i 18-19års åldern ur samma vänskapskrets för att få en inblick i deras förklaringar till sitt kriminella beteende. LÄS MER