Sökning: "socialpsykologi kroppsspråk"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden socialpsykologi kroppsspråk.

 1. 1. Män inom vården i konfliktsituationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Fredrik Lindbladh; [2009]
  Nyckelord :vård; män; konflikt; socialpsykologi;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att se om det finns arbets- konflikter inom vården och hur män klarar av att hantera dessa eller om det fanns andra problem som var av något värde i dagens samhälle. Jag har tidigare arbetat med vård i ca 2 års tid. Mitt arbete med intervjuer utfördes i tre olika städer i södra Sverige under hösten 2006. LÄS MER

 2. 2. Se mig, så finns jag! : En intervjustudie om lärares erfarenheter kring bekräftelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Helena Karpeby Johansson; [2009]
  Nyckelord :affirmation; self-image; self-esteem; pupil; confidence; bekräftelse; självbild; självkänsla; elev; tilltro;

  Sammanfattning : Vi måste spegla oss och få bekräftelse av andra för att utvecklas. Tidigare forskning och litteratur inom socialpsykologi och pedagogik visar att genom att bli sedda med andras ögon får vi syn på oss själva. Hur vi speglas eller bekräftas påverkar den bild vi har av oss själva. LÄS MER