Sökning: "socialpsykologi och stress"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden socialpsykologi och stress.

 1. 1. Emotionerna bakom uniformen : En kvalitativ studie om polisers emotioner i arbetet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Valentina Selimi; [2014]
  Nyckelord :poliser; emotioner; sociologi; socialpsykologi; yrkeskultur; intrycksstyrning;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen är att lyfta fram och beskriva vilka känslor som uppstår från polisers sida i deras dagliga arbete som poliser. Hur påverkas de av de känslor som uppstår i yrkesrollen och hur hanterar de dessa? För att undersöka detta utfördes kvalitativa intervjuer med tre poliser. LÄS MER

 2. 2. Personlig image och stress på sociala medier : En kvalitativ studie om sociala mediers emotionella effekter på stockholmare i åldrarna 20-30

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Johanna Lodin; [2013]
  Nyckelord :sociala medier; stress; socialpsykologi; kommunikationsvetenskap; medie-och kommunikationsvetenskap; Facebook; Instagram; Personlig image;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka den ökade pressen på den personliga imagen på de sociala medieplattformarna Facebook och Instagram och studera hur stockholmare i åldrarna 20-30 uppfattar eventuella effekter av detta. Undersökningen har sin utgångspunkt i två vetenskapliga discipliner; medie- och kommunikationsvetenskap och psykologi och är baserad på fyra kvalitativa informantintervjuer och två fokusgruppintervjuer om fyra respektive fem gruppdeltagare. LÄS MER

 3. 3. Blir musiklärare nervösa?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Jesper Zels; [2010]
  Nyckelord :musiklärare; nervösitet; ångest; prestationsångest; coping;

  Sammanfattning : Jag har som instrument- och ensemblelärare egna erfarenhet av nervositet och prestationsångest inför lektioner med mina elever och undrar om jag är ensam med dessa känslor. Jag har valt att fördjupa mig i begreppen stress, nervositet, ångest och coping genom att läsa litteratur inom personlighetspsykologi, klinisk psykologi, socialpsykologi, arbetspsykologi, idrottspsykologi, kognitiv psykologi och motivationspsykologi. LÄS MER

 4. 4. Skolprestation, genus och psykisk (o)hälsa: en kvalitativ studie av gymnasieungdomars förhållningssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Andrea Fredh; Lilja Åsberg; [2008]
  Nyckelord :Utvecklingspsykologi; Development psychology; Psykologi; Psychology; etnicitet; klass; sociala normer; göra kön; adolescens; könsskillnader; psykisk hälsa; skolprestation; Social psychology; Socialpsykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to explore the psychological well-being of a group of adolescents in relation to how they regarded achieving in school, in a gender perspective. Twenty semi-structured interviews were conducted with students aged 17-19 at a high-achieving school in a big city in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Min framtids dag är ljus och lång -Musiker och musiklärare berättar om utbrändhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Rebecka Dahlqvist; [2006]
  Nyckelord :burnout; utbrändhet; personalities; personligheter; reasons for burnout; Musicology; Musikvetenskap; Social psychology; Socialpsykologi; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Arts and Architecture; Social Sciences;

  Sammanfattning : Title: The future is looking bright - Studies of burnout among musicians and music teachers. Since late 1970's, the burn-out-syndrome has been researched in several ways, especially among people working in care-oriented employments. LÄS MER