Sökning: "socialpsykologi utanförskap"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden socialpsykologi utanförskap.

 1. 1. Adopterades uppfattningar om sin identitet : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Amie Modin-Lundin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsen inleds med en kort inledning och bakgrund, dessa avsnitt visade ämnet över tid samt en del fakta och tidigare forskning som fungerat som bakgrund för uppsatsen. Syftet och problemformuleringarna presenterades. Metoden presenterades sedan och visade hur en kvalitativ metod med kvalitativa intervjuer har använts. LÄS MER

 2. 2. Strukturellt utanförskap bland konsulter: finns det och vilka konsekvenser har det för motivationen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Denize Djurfeldt; [2009]
  Nyckelord :strukturellt utanförskap; tvåfaktorsteori; konsult; fast anställd; uthyrd; Sociology; Sociologi; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi; Social structures; Sociala strukturer; Social psychology; Socialpsykologi; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats ligger fokus på ledaren på kundföretaget. Detta beror på att ledarskapet på kundföretaget ännu är outforskat. De undersökningar som tidigare gjorts har fokuserat enbart på konsulterna eller konsultföretaget och ledaren där. LÄS MER

 3. 3. Integrationsprocessen i boendemiljö för människor medpsykiskt funktionshinder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Sonja Bergh; [2008]
  Nyckelord :Integrering; Personer med psykiska funktionshinder; Boendemiljö; Gruppboende för personer med psykiska funktionshinder; Stigmatisering socialpsykologi ;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera vilka processer som sker hos människor när de ska integreras med varandra. Det handlar om psykiskt funktionshindrade människor i gruppbostäder och deras grannkontakter. LÄS MER