Sökning: "socialpsykologisk undersökning kvalitativ"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden socialpsykologisk undersökning kvalitativ.

 1. 1. Emotionshantering i onlinespel : En kvalitativ undersökning om hanteringen av negativa emotioner i tävlingsinriktade onlinespel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anton Karlsson; Simon Gartman; [2022]
  Nyckelord :Aggression; Social influence; Communication; Frustration; Competition; Aggression; Social påverkan; Kommunikation; Frustration; Tävling;

  Sammanfattning : E-sport är vid början av 2020-talet en mer accepterad sport än tidigare i historien och har nått en sådan kommersiell nivå att spelare i toppskiktet kan livnära sig på det. I takt med att spelen blivit mer tävlingsinriktade samt upptar en stor del av mångas tid har oron över spel och spelmiljöers potentiella psykologiska effekter aktualiserats. LÄS MER

 2. 2. Alkoholvanor under pandemin covid-19 : En socialpsykologisk studie om beteendeförändringar under pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Angelica Lemcke; Jessica Lundell; [2021]
  Nyckelord :Pandemic Covid-19; restrictions; behavior change; isolation; alcohol habit; alcohol volume; experiences; Pandemin Covid-19; restriktioner; beteendeförändring; isolering; alkoholvana; alkoholvolym; upplevelser;

  Sammanfattning : Pandemin covid 19 har påverkat människors liv på många sätt. På grund av restriktionerna pandemin medfört har många tvingats till en beteendeförändring av olika slag. Den beteendeförändring som denna undersökning har till syfte att undersöka är upplevelser av förändrade alkoholvanor samt dess orsaker under pandemin. LÄS MER

 3. 3. Vad vill barnet? : En socialpsykologisk studie om hur montessoripedagoger bemöter barns vilja

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Anaëlle Couture; Fredriksson Stefan; [2015]
  Nyckelord :montessoripedagogik; spontan aktivitet; frihet under ansvar; självmedvetenhet; relationsorienterat perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att skapa en utökad förståelse för hur montessoripedagogiken bidrar till barns psykosociala utveckling. För att undersöka vår huvudfråga, hur montessoripedagoger bemöter barns vilja, har vi genomfört en kvalitativ undersökning på montessoriförskolor i Halland. LÄS MER

 4. 4. ADHD med andra - en kvalitativ studie om ensamhet och tillhörighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Robert Alsterlind; [2014-08-25]
  Nyckelord :ADHD; Stigmatisering; abstrakt och konkret socialitet; ensamhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att skapa en socialpsykologisk studie om hur det kan vara att leva och växa upp med ADHD som ung. Sociala processer och interaktionens betydelse lyfts fram för att diskutera upplevelser av ensamhet, stigmatisering och tillhörighet. LÄS MER

 5. 5. Kunna slåss, våga slåss och aldrig backa : En kvalitativ studie om fotbollshuliganismens påverkan på individen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Klara Thun; Lina Brandin; [2014]
  Nyckelord :Hooligan; firm; fellowship; social bond; shame and pride; Huligan; firma; gemenskap; sociala band; skam och stolthet;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en socialpsykologisk och kvalitativ undersökning som syftar till att förstå hur man kan, utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv förstå varför vissa individer ansluter sig till en huliganfirma och varför de stannar kvar. Fotbollshuliganism blev som störst i Sverige på 1990-talet och det pågår ett arbete i samhället för att försöka minska detta samhällsproblem då huliganismen innebär våld och vandalisering. LÄS MER