Sökning: "socialpsykologisk undersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden socialpsykologisk undersökning.

 1. 1. Hot, löften och alliansfrihet : En fallstudie av den svenska alliansfriheten 2008-2017

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Mattias Johnsson; Joakim Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Sweden; alliance freedom; military alliances; military cooperation; threats; power; perception; Sverige; alliansfrihet; militära allianser; militära samarbeten; hot; makt; perception;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken i skenet av ett allt mer spänt omvärldsläge. Vi vill undersöka de bakomliggande faktorerna till den svenska alliansfria hållningen i perioden 2008-2017, där Sverige ingår militära samarbeten och gör tydliga solidaritetsförklaringar men samtidigt stint håller fast vid alliansfriheten. LÄS MER

 2. 2. Otrygghet i omklädningsrummet : En undersökning om elevers erfarenheter av otrygghet i omklädningsrummet orsakad av mobilkameror

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Christoffer Amsköld; Malin Strömberg; [2017]
  Nyckelord :Otrygghet; omklädningsrum; mobilkameror;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka gymnasieelevers erfarenheter av otrygghet i skolidrottens omklädningsrum orsakad av kränkande fotografering med mobilkameror. För attta reda på detta utgår vi ifrån frågeställningarna nedan. LÄS MER

 3. 3. Vad vill barnet? : En socialpsykologisk studie om hur montessoripedagoger bemöter barns vilja

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Anaëlle Couture; Fredriksson Stefan; [2015]
  Nyckelord :montessoripedagogik; spontan aktivitet; frihet under ansvar; självmedvetenhet; relationsorienterat perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att skapa en utökad förståelse för hur montessoripedagogiken bidrar till barns psykosociala utveckling. För att undersöka vår huvudfråga, hur montessoripedagoger bemöter barns vilja, har vi genomfört en kvalitativ undersökning på montessoriförskolor i Halland. LÄS MER

 4. 4. ADHD med andra - en kvalitativ studie om ensamhet och tillhörighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Robert Alsterlind; [2014-08-25]
  Nyckelord :ADHD; Stigmatisering; abstrakt och konkret socialitet; ensamhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att skapa en socialpsykologisk studie om hur det kan vara att leva och växa upp med ADHD som ung. Sociala processer och interaktionens betydelse lyfts fram för att diskutera upplevelser av ensamhet, stigmatisering och tillhörighet. LÄS MER

 5. 5. Kunna slåss, våga slåss och aldrig backa : En kvalitativ studie om fotbollshuliganismens påverkan på individen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Klara Thun; Lina Brandin; [2014]
  Nyckelord :Hooligan; firm; fellowship; social bond; shame and pride; Huligan; firma; gemenskap; sociala band; skam och stolthet;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en socialpsykologisk och kvalitativ undersökning som syftar till att förstå hur man kan, utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv förstå varför vissa individer ansluter sig till en huliganfirma och varför de stannar kvar. Fotbollshuliganism blev som störst i Sverige på 1990-talet och det pågår ett arbete i samhället för att försöka minska detta samhällsproblem då huliganismen innebär våld och vandalisering. LÄS MER