Sökning: "socialpsykologiskt perspektiv psykisk ohälsa"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden socialpsykologiskt perspektiv psykisk ohälsa.

 1. 1. Berättelser om stress : En kvalitativ studie om stress, utbrändhet och narrativitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sarah Wirsén; [2013]
  Nyckelord :Stress; Burnout; Mental health; Life stories; Interpretation; Stress; Utbrändhet; Psykisk ohälsa; Livsberättelser; Tolkning;

  Sammanfattning : Inom denna uppsats har jag studerat stressrelaterad psykisk ohälsa.Syftet med min uppsats var att, ur ett socialpsykologiskt perspektiv, försöka finna insikt och förståelse inför ett problem som kan orsaka både ekonomiskt och själsligt lidande för samhälle och individ. LÄS MER

 2. 2. Mellanmänskliga relationers inverkan på den psykiska hälsan : En kvalitativ studie i ett återhämtningsprojekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Nina Albertsson; [2011]
  Nyckelord :socialpsykologi; psykiskt hälsotillstånd; mellanmänskliga relationer; interaktionsritualer; emotionell energi;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats är att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv undersöka och öka förståelsen för hur mellanmänskliga relationer inverkat och inverkar på den psykiska hälsan hos personer som under denna studies inledning var sjukskrivna för någon form av psykisk ohälsa. Samtliga informanter ingår i ett aktuellt treårigt projekt, vars syfte är att öka individens välbefinnande och som när denna studie inleddes pågått under cirka ett halvår. LÄS MER