Sökning: "socialsemiotik"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade ordet socialsemiotik.

 1. 1. Gör gött med svenskt kött? : En multimodal kritisk diskursanalys om hur Scan och Kronfågel använder sig av svenskhet i deras reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ludvig Persson; Filippa Öhman; [2023]
  Nyckelord :Banal nationalism; Kronfågel; multimodal kristisk diskursanalys; reklamfilm Scan; socialsemiotik; svenshet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur Scan och Kronfågel använder sig av svenskhet i deras reklamfilmer. Med hjälp av en multimodal kritisk diskursanalys kommer vi analysera hur svenskhet används av företag i ett kommersiellt syfte. LÄS MER

 2. 2. De könsambivalenta fotbollsspelarna i sociala medier : En kvalitativ tematisk innehållsanalys och en semiotisk analys

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Lovisa Hultgren; [2023]
  Nyckelord :representation; gender; social semiotics; football; instagram; representation; genus; socialsemiotik; fotboll; instagram;

  Sammanfattning : Sport coverage is a large part of the traditional media's content, and soccer is the sport that is covered the most. Today, social media offers a new arena where football is monitored, and football clubs now have the opportunity to construct their own coverage. LÄS MER

 3. 3. Kvinnlig egenmakt i reklam, autentiskt eller inte? : En multimodal kritisk diskursanalys av hur Djerf Avenue och Victoria´s Secret PINK konstruerar diskurser om kvinnor på Instagram

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Julia Helsing; Malin Jansson; [2023]
  Nyckelord :Femvertising; Instagram; kommodifierad feminism; marknadsföring; MCDA; postfeminism; socialsemiotik; stereotyper;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur modeföretagen Djerf Avenue och Victoria’s Secret PINK konstruerar diskurser om kvinnor i sin marknadsföring på Instagram. Vidare analyseras huruvida dessa diskurser om kvinnor kan ses autentiska eller inte i relation till femvertising och kommodifierad feminism. LÄS MER

 4. 4. Plagued By Conspiracy Theory : En kvalitativ analys av 'Plandemic', en konspirationsteoretisk video

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Josefine Vennberg; Matilda Steen; [2023]
  Nyckelord :Conspiracy theory; documentary; social crisis; disinformation; rhetoric; Konspirationsteori; dokumentär; samhällskriser; desinformation; retorik;

  Sammanfattning : Desinformation i form av konspirationsteorier blir allt vanligare i dagens sociala medielandskap. Användare lär sig navigera bland all den information som sprids och etablerade medier försöker hänga med. När krisen slår till och behovet av information ökar ställs alla inför frågan om vad som är sant och inte. LÄS MER

 5. 5. Den digitaliserade politikern : En kvalitativ socialsemiotisk studie på hur svenska partiledare konstruerar ett personligt varumärke på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Klara Villebeck; [2023]
  Nyckelord :Political communication; Political marketing; Personal branding; Personalization; Social semiotics; Social media; Mediatized politics; Instagram; Politisk kommunikation; Politisk marknadsföring; Personligt varumärke; Personalisering; Socialsemiotik; Sociala medier; Medialiserad politik; Instagram;

  Sammanfattning : Den politiska kommunikationen har alltid varit nära kopplad till medier och i ett ständigt förändrat medielandskap har politiska partier och aktörer desto mer varit i behov av att anpassa sina strategier för att nå ut med sina budskap. Till följd av digitaliseringens stora genomslag har den visuella politiska kommunikationen blivit mer betydelsefull än någonsin tidigare där politiker kan kommunicera direkt till sina följare genom sociala plattformar. LÄS MER