Sökning: "socialsemiotik"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet socialsemiotik.

 1. 1. Systembolagets kommunikation i reklamfilmer -En multimodal kritisk diskursanalys av Systembolagets reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Moa Lindmark; [2019]
  Nyckelord :Kvalitativ forskning; multimodal kritisk diskursanalys; socialsemiotik; social marknadsföring; reklamfilmer; Systembolaget; samhällsuppdrag;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att granska vad Systembolaget förmedlar i sina reklamfilmer och hur det förmedlas. Genom en kvalitativ utgångspunkt, den multimodala kritiska diskursanalysen och semiotiska resurser urskiljs dolda budskap i reklamfilmerna. LÄS MER

 2. 2. Multimodal kommunikation mellan sångpedagog och sångelev

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Mathias Zachariassen; [2019]
  Nyckelord :Klassisk sång; sångpedagog; mästar-lärlingtradition; mästarlära; multimodal kommunikation; design för lärande; socialsemiotik; appoggio;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att utveckla matematisk kommunikationsförmåga - matematikboken som resurs : En kvalitativ litteraturstudie med fokus på hur läroböcker erbjuder elever möjligheter att utveckla den matematiska kommunikationsförmågan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Viktoria Löfgren; [2019]
  Nyckelord :Kommunikationsförmåga; semiotiska resurser; socialsemiotik; textanalys; läromedel.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om på vilka sätt den multisemiotiska texten i vanligt förekommande läroböcker i matematik för årskurs fem erbjuder elever möjligheter att utveckla den matematiska kommunikationsförmågan. Detta studeras genom analys av läromedlets struktur, koppling till elevernas sociala kontext samt användande och organisation av semiotiska resurser. LÄS MER

 4. 4. Hur framställs centrala begrepp och fenomen i textböcker i NO-ämnena för mellanstadiet? : En kvalitativ, multimodal analys av hur text och bild interagerar samt hur metaforiskt språk används vid framställningen av ämnesområdet kraft och rörelse.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anton Asplund; Anton Andersson; [2019]
  Nyckelord :textböcker; naturvetenskap; begreppsförståelse; multimodalitet; socialsemiotik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få kunskap om hur texter och bilder i textböcker i NO-ämnena för mellanstadiet, interagerade vid framställningen av centrala begrepp inom ämnesområdet kraft samt rörelse. En del av syftet var även att få kunskap om hur metaforiskt språk användes vid framställningen av begreppen. LÄS MER

 5. 5. Feminism till salu: En kvalitativ studie om feminism som varumärkesstrategi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Inez Nyberg; Sara Odhnoff; [2019]
  Nyckelord :feminism; cultural values; brand communication; authenticity; cultural branding; postmodernism; postfeminism; social semiotics; kulturella värden; varumärkeskommunikation; autenticitet; kulturell branding; socialsemiotik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka hur feministiska värden i marknadsföring kan användas som en strategisk resurs för att skapa en ökad autenticitet för ett företags varumärke, och därmed bidra till forskningsfältet för strategisk kommunikation. En begränsad mängd forskning har gjorts om feminism som en autenticitetsstrategi i förhållande till varumärket. LÄS MER