Sökning: "socialstyrelsen"

Visar resultat 1 - 5 av 633 uppsatser innehållade ordet socialstyrelsen.

 1. 1. “Vad är det viktigaste för barnet?” En kvalitativ studie av hur socialsekreterare beskriver sitt arbete med utformningen av umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras biologiska föräldrar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Hasselqvist; Josefin Åholm; [2022-02-11]
  Nyckelord :familjehemsplacerade barn; socialsekreterare; umgänge; delaktighet; barnets bästa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur socialsekreterare beskriver sitt arbete med utformningen av umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras biologiska föräldrar. Studien gjordes genom kvalitativ metod och bestod av intervjuer med sex socialsekreterare som arbetar inom Socialtjänsten på fem olika familjehemsenheter i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Vårdhunden – ett redskap för hälsa och livskvalitet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Bratel; [2022-01-18]
  Nyckelord :Vårdhund; Särskilt boende; Livskvalitet; Hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hunden har spelat en viktig roll för oss människor på flera sätt och gör fortfarande. Vad som gäller för hund i vården regleras i Socialstyrelsen riktlinjer. Det saknas dock evidens för hundens betydelse för omvårdnad, även om det tidigare studerats och beskrivs i litteraturen. LÄS MER

 3. 3. How digitalization affects elderly care. - Is digitalization the holy grail solution to the issue of increasing costs in Sweden's elderly care?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nils Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Elderly care; digitalization; quality; efficiency; first difference estimation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis analyzes how digitalization in elderly care affects cost-efficiency and quality of care. More specifically, digitalization in elderly care is divided into welfare technologies and E-services. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av en multidisciplinär gruppintervention för personer med diabetes typ 2: Påverkan på vikt, hälsorelaterad livskvalitet och grad av fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Gisela Lindqvist; Caroline Sundström; [2022]
  Nyckelord :Typ 2-diabetes; diabetes mellitus; levnadsvanor; livsstilsförändring; primärvård; stillasittande; grupputbildning;

  Sammanfattning : Introduktion: Diabetes typ 2 (DT2) är en allvarlig sjukdom som innebär risk för svåra komplikationer. Sjukdomen är ärftlig men uppkommer också till följd av ohälsosamma levnadsvanor och prevalensen ökar markant i världen. LÄS MER

 5. 5. Coronaeffekten : Pandemins inverkan på barns liv i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hanna Moroney; Nathalie Persson; [2022]
  Nyckelord :children; Covid-19; pandemic; support; Sweden;

  Sammanfattning : In the beginning of 2020 Covid-19 was classified as a worldwide pandemic. The aim of this essay was to research how the Covid-19 pandemic, and the preventive measures that were introduced, have affected children in Sweden. Furthermore, we also wanted to understand if children's availability to support or help has been affected due to the pandemic. LÄS MER