Sökning: "socialt ångestsyndrom"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden socialt ångestsyndrom.

 1. 1. "Alla händer passar inte i samma handske" : en kvalitativ studie om vården av depression och ångestsyndrom i Sverige

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Helen Klaesson; Johanna Pettersson; [2017]
  Nyckelord :The Health and Human services departments proposition for new guidelines; National guidelines for care of depression and anxiety disorders; Statements of opinion; Contrarious opinions; Lack of diversity; Domain theory; Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer; Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom; Remissvar; Motstridiga åsikter; Brist på mångfald; Domänteori;

  Sammanfattning : När Socialstyrelsen publicerade förslag till nya nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom i december 2016 fick de mycket kritik, framförallt i media, av yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården samt socialt arbete både nationellt och internationellt. Socialstyrelsen har tagit emot remissvar och ska publicera en slutgiltig version hösten 2017. LÄS MER

 2. 2. Kognitiv beteendeterapi för samsjuklig insomni och socialt ångestsyndrom: En behandlingsstudie

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Hanna Eriksson; David Gryphon; [2017]
  Nyckelord :social anxiety disorder; social phobia; insomnia; treatment; single-case; CBT; socialt ångestsyndrom; social fobi; insomni; behandling; single-case; KBT;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Att sitta i samma båt" : En fenomenologisk studie om socialt stöd i en självhjälpsgrupp för ångest

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Amanda Hollanti Ohlsson; Johanna Sandberg; [2015]
  Nyckelord :anxiety; stigma; self-help group; social support; social identity; ångest; stigma; självhjälpsgrupp; socialt stöd; social identitet;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem och individer med ångestsyndrom står för en stor del av den ökningen. Det finns en stor risk att människor med ångest upplever stigmatisering. LÄS MER

 4. 4. Labels Impact on Stigma and Evaluation of Generalized Anxiety Disorder Stigma Scale in aSwedish Sample

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sandra Blohm; Anna Hedblom; [2014]
  Nyckelord :Stigma; label; Generalized Anxiety Disorder; Generalized;

  Sammanfattning : This study aimed to examine how variants in diagnostic labels might alter stigma toward Generalized Anxiety Disorder (GAD) sufferers and secondly, to evaluate an existing scale (GASS) designed to measure that stigma. Data was collected from Swedish university students (N=447) where the impact of labeling upon stigma was measured by manipulating the presence and content of a label. LÄS MER

 5. 5. Internet Validation and Psychometric Evaluation of the Mini-Social Phobia Inventory (Mini-SPIN) Applied to One Clinical and Two Nonclinical Samples

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Anders Ek; Petra Östlund; [2013]
  Nyckelord :screening; validity; internet; social anxiety syndrome; mini-SPIN; psychometric evaluation; screening; social fobi; socialt ångestsyndrom; internet; psykometrisk evaluering; validitet;

  Sammanfattning : This study examined the utility of the Mini-Social Phobia Inventory (MS) as a self-report screening measure of Social Anxiety Disorder (SAD). It also assessed whether there were any differences in the way in which respondents used the MS and other self-report measures when administered via the internet, as compared to standard pen and paper format. LÄS MER