Sökning: "socialt ansvarstagande"

Visar resultat 1 - 5 av 291 uppsatser innehållade orden socialt ansvarstagande.

 1. 1. SOM EN SAMHÄLLSHJÄLTE I EN KONTROVERSIELL BRANSCH - En kvalitativ studie om hur socialt ansvarstagande gestaltas för att legitimera en ideell organisation inom en kontroversiell bransch

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elin Ribbing; Rönna Wernbom; [2022-02-10]
  Nyckelord :Legitimitet; diskurs; socialt ansvarstagande; ideell; kontroversiell; Corporate Social Responsibility;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att utifrån ett diskursivt perspektiv analysera hur socialt ansvarstagande kan kommuniceras i syfte att legitimera en ideell organisation som samtidigt tillhör en kontroversiell bransch. Teori: Studiens teoretiska utgångspunkt är van Leeuwens diskursiva strategier och Corporate Social Responsibility. LÄS MER

 2. 2. Employer Branding : Hur kan företag eller organisationer utforma sitt varumärke för att skapa en attraktiv arbetsplats för de anställda?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Hannes Turesson; [2022]
  Nyckelord :Rekrytering; Employer Branding; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är det de mest attraktiva företagen som det går bäst för i bemärkelsen att de har flest personer som söker sig till organisationen samt att de lättare behåller sin personal. Denna studie vill ta reda på hur företag kan stärka sitt varumärke för att skapa en attraktiv arbetsplats för medarbetare. LÄS MER

 3. 3. Hyresgästens möjlighet till boende vid en omfattande renovering : En kvalitativ studie om hur bostadsbolags sociala ansvar påverkar hyresgästens möjlighet till boende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Jonathan Gustafsson; Kim Luu; [2022]
  Nyckelord :Social sustainability; sustainable renovation; rental renovation; million homes programme; economic profitablity; Social hållbarhet; hållbar renovering; bostadsrenovering; miljonprogram; ekonomisk lönsamhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Hyresgästens möjlighet till boende vid en omfattande renovering.Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi – inriktning: hur bostadsbolags värderar hyresgästers möjlighet till boende efter en omfattande renovering, 15 HP. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering och praktisk implementering av CSR

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Julia Cederquist; [2022]
  Nyckelord :CSR; corporate responsibility; supply chain management; CSR implementation; CSR; implementering; leverantörer; socialt ansvarstagande; företagsansvar;

  Sammanfattning : Studien presenterar en bred tolkning av CSR begreppet underbyggt av litteratur från några av de främsta forskarna inom ämnet. De mest kända strategierna sammanställs och den mest förekommande problematiken kring mätning av CSR behandlas. Även styrinstrument kopplade till CSR presenteras både generellt och företagsspecifikt. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning och dess interna roller

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Diana Elias; Ann-Marie Engfors; [2022]
  Nyckelord :Sustainability reporting; sustainability work; internal roles; improvement cycle PDSA ; banking; Hållbarhetsredovisning; hållbarhetsarbete; interna roller; förbättringscykel PDSA ; bank;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samband med att näringslivet och samhället i stort strävar mot en hållbar utveckling blir kraven på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande större. För att lyckas driva på en hållbar utveckling är det relevant att stora samhällsaktörer visar på engagemang. LÄS MER