Sökning: "socialt arbete b-uppsats"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden socialt arbete b-uppsats.

 1. 1. "Jag märker att människor som kanske inte skulle pratat med mig annars gör det nu"

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Marie-Louise Nilsson; Sandra Nilsson; [2010]
  Nyckelord :bloggar; bloggning; bloggare; sociala medier; personpåverkan; självbild; nätverk; mötesplatser; interpersonell kontakt; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: ” Jag märker att människor som kanske inte skulle ha pratat med mig annars gör det nu.” En kvalitativ undersökning om bloggars betydelse för individen efter dess ankomst i människors vardag Institution: Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet Kurs: MKVA21:4, B-uppsats Författare: Marie-Louise Nilsson och Sandra Nilsson. LÄS MER

 2. 2. To start a project – post-rehabilitation within substance abuse care

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Anja Hansson; Therese Jönsson; [2010]
  Nyckelord :addiction; homelessness; inadequacy; need; post-rehabilitation; project;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur ett projekt startas upp, leds och drivs då det är kopplat till socialt arbete och efterbehandling för hemlösa kvinnor med missbruksproblematik. Bakgrunden är en tidigare b-uppsats som visade på brister i eftervården för dessa kvinnor. LÄS MER

 3. 3. fyra bosniska invandrarnas upplevelse av integration i det svenska samhallet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Elijana Plakalo; [2005]
  Nyckelord :integration;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Syftet med min uppsats är att fördjupa förståelsen för hur fyra bosniska invandrare upplever integration i det svenska samhället. I uppsatsen läggs fokus på de fem integrationsdimensionerna, arbetsmarknadsintegration, social integration, medborgerlig integration, boendeintegration samt subjektiv integration då jag betraktar dessa som grundläggande för den enskildes fullständiga integration. LÄS MER