Sökning: "socialt arbete förvaltare"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden socialt arbete förvaltare.

 1. 1. Det sitter i väggarna : Vad styr vid rekrytering av ställföreträdare på överförmyndarverksamheter?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Anna Blad; Karlsson Palmgren Pernilla; [2019]
  Nyckelord :guardianship; chief guardian; limited guardianship; tacit knowledge; profession; Förvaltare; God man; Överförmyndare; tyst kunskap; profession;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how social workers on a Chief Guardian unit work from their conditions when recruiting guardians. More specifically, we wanted to see how the law, the practise and the professionals’ tacit knowledge affect their judgement of guardians and how the organisation and the government of the Chief Guardian unit affect their work. LÄS MER

 2. 2. Corporate Social Responsibility : vilken är dess inverkan på kapitalmarknaden?

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Jessica Bylund; Charlotte Haggren; [2007]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; effektiva marknadshypotesen; eventstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ökade krav på att företag skall ta ett större etiskt och miljömässigt ansvar för sin verksamhet har väckts under senare år. Corporate social responsibility är ett samlingsnamn för detta ansvarstagande. LÄS MER