Sökning: "socialt arbete funktionshindrade"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden socialt arbete funktionshindrade.

 1. 1. Med rätt stöd hade allting löst sig, eller? : Enhetschefers syn på de nedskärningar som sker inom LSS

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Therese Nilsson; [2021]
  Nyckelord :budget; consequences; cuts; middle manager.; budget; enhetschef; handlingsutrymme; konsekvenser; nedskärning.;

  Sammanfattning : Denna uppsats byggs på de besparingar som sker inom lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. Lagen antogs för att förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, men även för att ge en möjlighet till självbestämmande och goda levnadsvillkor. LÄS MER

 2. 2. KAN PERSONLIG ASSISTANS ÄVEN TILLGODOSE FÖRÄLDRAANSVAR? En kvalitativ dokumentstudie om vad som gäller vid bedömning av personlig assistans för föräldrar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Drilona Raqi; Gull Aydeniz; [2020-03-02]
  Nyckelord :lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS ; personlig assistans; föräldrar med funktionsvariationer; funtionsvariationer; nordiska relationella modellen NRM ; barnperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka huruvida personer med funktionsvariationer kan få hjälp med att ta hand om det egna barnet/egna barnen genom insatsen personlig assistans samt hur detta kan förstås med det teoretiska begreppet barnperspektiv. Vår studie analyserar och tolkar därmed lagar, propositioner, domar och kommunala riktlinjer. LÄS MER

 3. 3. MAN HAR VÄLDIGT ALLVARLIGA DISKUSSIONER I TVÄTTSTUGAN En kvalitativ intervjustudie om boendestödjares arbete med psykiskt funktionshindrades utveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tomas Pham Nilsson; [2020-01-16]
  Nyckelord :psykiskt funktionshindrade; boendestöd; återhämtning; utveckling; relationer;

  Sammanfattning : Det samhälleliga stödet till psykiskt funktionshindrade i Sverige har utvecklats under årtionden där så kallat “hopplösa fall” inom psykiatrin har kämpat för att skapa sig en plats i samhället. Denna studie syftar till att undersöka hur personalgruppen boendestödjare från den kommunala socialpsykiatrin erfar sitt arbete med att främja denna utvecklingsprocess för att psykiskt funktionshindrade ska kunna få en plats i samhället och leva som andra, eller hur man gör när detta inte går. LÄS MER

 4. 4. Funktionshinder och Media : En kvalitativ studie om mediabilden av funktionshindrade

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Natcha Wattanaputtakorn; Frida Persson; [2020]
  Nyckelord :Fysisk funktionsnedsättning; Intellektuellt funktionshinder; Mediabild; Normalitet; Funkoförbi;

  Sammanfattning : Funktionshindrade är en underrepresenterad grupp i media, samtidigt bidrar media till att förmedla uppfattningen om funktionshindrade till samhället. Media är en samhällskultur som påverkar samhälleliga normer samt strukturer mot funktionshindrade. LÄS MER

 5. 5. En lekplats för alla : En fältstudie om tillgänglighet för funktionshindrade barn på lekplatser

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Malin Akyol; [2020]
  Nyckelord :tillgänglighet; användbarhet; social hållbarhet och barns rättigheter;

  Sammanfattning : Lekplatser är inte framträdande i kulturgeografisk forskning om rum, platser, tillgänglighet, inkludering/exkludering, med mera. Lekplatser är ”bortglömda”. Lekplatser utgör en viktig del i barns utveckling, även för barn med funktionsnedsättningar. LÄS MER