Sökning: "socialt arbete statistik"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden socialt arbete statistik.

 1. 1. En analys av statens samhällssatsningar och dess effektivitet för att reducera brottslighet

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Daniel Jansson; Nils Niklasson; [2020]
  Nyckelord :Regression analysis; applied mathematics; crime; crime prevention; Industrial engineering and management; Ridge regression; Lasso regression; PCA; Regressionsanalys; Brott; Brottsförebyggande; Tillämpad matematik; Industriell Ekonomi; samhällssatsningar; budget; Ridge regression; Lasso regression; PCA;

  Sammanfattning : Through an analysis of the Swedish state budget, models have been developed to deepen the understanding of the effects that government expenditures have on reducing crime. This has been modeled by examining selected crime categories using the mathematical methods Ridge Regression, Lasso Regression and Principal Component Analysis. LÄS MER

 2. 2. Det könade föräldrakontraktet : En tematisk analys av LVU-domar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Love Almén Olsson; Emma Christiansson; [2020]
  Nyckelord :genus; LVU; föräldraskap; föräldraförmåga; omsorgsbrist;

  Sammanfattning : Sverige ses ofta som ett jämställt land, men trots detta är det långt ifrån jämställt. Statistik visar att kvinnor gör mer obetalt hemarbete och har ansvaret för majoriteten av barnomsorgen. Studien undersöker om denna ojämställdhet speglas i synen på föräldrar hos socialtjänst och rättsväsende i LVU-domar. LÄS MER

 3. 3. Underårigas misstänkta brottslighet : -En kvantitativ studie om kriminella karriärer mellan åren 15–18

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Victor Westling; Adam Nilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka underåriga mellan 15–18 års kriminella karriärer genom att studera både misstänkta gärningspersoner och brottsoffer till dessa gärningspersoners registrerade brottsmisstankar. Kvantitativ forskningsmetod användes sedan för att analysera datamaterialet som omfattade 21 misstänkta gärningspersoner och 19 brottsoffer. LÄS MER

 4. 4. Femtio nyanser av psykisk ohälsa : En kvalitativ studie om samhällets inverkan på 90-talisters relation till hälsa

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Joel Rovasaari; Ida Ehrström; [2019]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; Medikalisering; Individualisering; Digitalisering; 90-talister;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka omständigheterna till 90-talisters överrepresentation inom psykiatrin. Hur den ökade psykiska ohälsan som rapporteras kan vara kopplad till de samhällsförändringar som skett de senaste decennierna. LÄS MER

 5. 5. Manlig, Mjuk eller Mittemellan : En kvalitativ studie om manlig vänskap och psykisk (o)hälsa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Sofia Udd; Julia Råsten; [2019]
  Nyckelord :Masculinities; friendship; mental health; Maskulinitet; vänskap; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Denna studie har genom semistrukturerade parintervjuer syftat till att närmare fördjupa förståelsen för manlig samkönad vänskap och hur denna kan betraktas i förhållande till psykisk hälsa. Detta med bakgrund i en ökad psykisk ohälsa i Sverige och den könade statistik som visar hur män i lägre grad söker hjälp för sin psykiska ohälsa. LÄS MER