Sökning: "socialt arbete växjö barn"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden socialt arbete växjö barn.

 1. 1. När är det dags att anmäla? : En studie om hur förskolepersonalen resonerar och agerar i förhållande till anmälningsplikten när de misstänker att ett barn far illa.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Veronica Borowicz; Amanda Rydh; [2013]
  Nyckelord :Fare badly; duty to report; preschool-staff; discretion.; Fara illa; anmälningsplikt; förskolepersonal; handlingsutrymme.;

  Sammanfattning : The aim with our study has been to examine how preschool-staffs resonate about the notification requirements according to Chapter 14, section 1, The Social Services Act, when a child fare badly or is suspected to fare badly: first, in relation to the municipality´s policies, but also in relation to the preschool staff´s actions in individual cases. Our study was conducted by qualitative research with semi-structured interviews. LÄS MER

 2. 2. Socialt arbete med ensamkommande flyktingbarn. : En kvalitativ studie om mottagandet av ensamkommande flyktingbarn i Nybro och Växjö.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA; Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA

  Författare :Gjelbrim Zymeri; Karolina Kielek; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: En kvalitativ studie av ensamkommande flyktingbarns samt personalens upplevelser av mottagandet i Nybro och Växjö kommun. Författare: Gjelbrim Zymeri och Karolina Kielek Varje år kommer ett stort antal av ensamkommande barn till Sverige. LÄS MER

 3. 3. Handlingsutrymme : En kvalitativ studie - ur ett socialsekreterarperspektiv, gällande insatser för barn till föräldrar med psykisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete; Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Elizabeth Todorovac; Annika Lennartsson; [2009]
  Nyckelord :Children of parents with mental illness; elbow room; mental illness; power and control; Street-Level Bureaucrats.;

  Sammanfattning : How does a social welfare officer know when a parent with mental illness or behavioral symptoms is harmful to the children? As a social you are confronted with different ethical dilemmas on a daily basis. The social welfare officers have to follow their own authorities, laws, guidelines and regulations while at the same time do everything to satisfy their clients’ needs. LÄS MER

 4. 4. Att leva för stunden : Föräldrars självbiografiska upplevelser när ett barn drabbas av leukemi

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete; Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Jennica Wärme; Malin Erlandsson; [2009]
  Nyckelord :Barn; föräldrar; hopp; leukemi; maktlöshet; ovisshet; självbiografi; trygghet;

  Sammanfattning : Bakgrund:När barnet drabbades av leukemi förändrades familjens livsvärld och de tvingades omprioritera sin vardag. Föräldrarnas syn på sjukdomen och dess konsekvenser påverkade hur det sjuka barnet upplevde situationen. Sjukdomen medförde inte enbart negativa känslor utan även positiva. LÄS MER

 5. 5. Vilka möjligheter ges barn med funktionsnedsättning att komma till tals? : – ur LSS-handläggares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Maya Johansson; [2009]
  Nyckelord :Children; disability; parents; municipality servants; decisions according to the law; Barn; funktionsnedsättning; vårdnadshavare; LSS-handläggare; beslut enligt LSS.;

  Sammanfattning : About 29 000 different services was given by the Swedish welfare state to children with disabilities within the ages 0-22 years before October first in the year 2008. Studies about children with disabilities and their experiences of their situation have rarely been done and it is therefore difficult to know how they think and feel about their lives. LÄS MER