Sökning: "socialt blandat boende"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden socialt blandat boende.

 1. 1. Socialt blandat boende i Frihamnen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Filip Eklund; Hanna Thisell; [2019-03-19]
  Nyckelord :frihamnen; stadsutveckling; styrning; social hållbarhet; socialt blandat boende; fallstudie; governance; urban governance;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urbaniseringen ökar ständigt och idag bor mer än hälften av jordens befolkning istäder vilket innebär stora utmaningar för städerna i form av att utvecklingen är hållbar ochlångsiktig. Göteborg beskrivs som en av Europas mest segregerade städer. LÄS MER

 2. 2. Välkommen välkommen hit, vem du än är, var du än är

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rebecka Rebecka Gustin; Madeleine Sundbom; [2017-01-24]
  Nyckelord :stadsplanering; social hållbarhet; social blandning; socialt blandat boende; ;

  Sammanfattning : Frihamnen är ett gammalt industriområde i Göteborg som ingår i Göteborg stads storastadsutvecklingsprojekt Älvstaden. Marken är central och attraktiv och ägs av kommunen somtill följd av det har varit en ovanligt stark förhandlingspart i planeringsprocessen. LÄS MER

 3. 3. Socialt hållbar stadsutveckling genom förtätning och blandat boende? : Fallstudie av Uppsala kommuns arbete för att skapa social hållbarhet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Lana Karimi; [2013]
  Nyckelord :social hållbarhet; förtätning; blandat boende; stadsutveckling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Blandat boende : en utopi?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Lena Jarl Hellgren; [2012]
  Nyckelord :Social mix; blandat boende; social blandning; fysisk planering; boendesegregation och nybyggnation.;

  Sammanfattning : Beroende på föreställningen att ett blandat boende förväntas ge människor bättre levnadsförutsättningar, råder ett planeringsideal som har intentionen att göra boendemiljöer mer socialt blandade och mindre boendesegregerade (Holmqvist 2009). Samtidigt kan man idag se att boendesegregationen ökar. LÄS MER