Sökning: "socialt entreprenörskap"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden socialt entreprenörskap.

 1. 1. Ett förändrat samarbete mellan kollegor : En fallstudie av Maxkompetens Växjökontor och hur distansarbete påverkat deras samarbete under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Filip Persson; Daniel Karlsson; [2021]
  Nyckelord :interpersonal relationships; remote workers; social workplace; interpersonal workforce; communication; Covid-19; Sociala relationer mellan kollegor; psykosocial arbetsmiljö; digitalisering av arbetsmiljön;

  Sammanfattning : Detta är en studie som syftar till att skapa fördjupad förståelse i hur samarbetet mellan medarbetarna på Maxkompetens Växjökontor har förändrats under ett långt distansarbete. Majoriteten av interaktionen mellan medarbetarna har tidigare utgjorts av att träffas fysiskt på kontoret men i samband med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansarbete har den fysiska interaktionen minskat. LÄS MER

 2. 2. Psykosocial arbetsmiljö vid påtvingat distansarbete : Hur upplevs arbetstagares psykosociala arbetsmiljö och hur kan arbetstagares psykosociala arbetsmiljö förbättras vid påtvingat distansarbete under Covid-19?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Amanda Bogren; Amanda Lilja; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Hur upplevs arbetstagares psykosociala arbetsmiljö och hur kan arbetstagares psykosociala arbetsmiljö förbättras vid påtvingat distansarbete under Covid-19? Syfte: Syftet är att öka förståelsen för hur arbetstagare upplever deras psykosociala arbetsmiljö vid påtvingat distansarbete under Covid-19, samt hur den psykosociala arbetsmiljön kan förbättras för arbetstagare vid påtvingat distansarbete under Covid-19. Metod: Den här studien präglas av en abduktiv ansats. LÄS MER

 3. 3. Att lansera en dubbelsidig plattform : En first movers väg till den kritiska massan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Karlberg; Mirjam Lundin; [2021]
  Nyckelord :Diffusion; dubbelsidig plattform; first mover advantage; innovation; intention till användning; kritisk massa; nätverkseffekter; socialt entreprenörskap;

  Sammanfattning : En dubbelsidig plattform är en typ av mellanhand som möjliggör interaktioner mellan två tydliga kundgrupper. Att som dubbelsidig plattform nå sin kritiska massa är vitalt för att överleva. LÄS MER

 4. 4. Locavore : Utveckling av en digital marknadsplats

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Emelie Källander; Sandra Bårdén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The project is based on a need expressed by food producers and restaurants. A study conducted by interviewing active businesses in Halland concluded a need for transporting small, locally produced goods. LÄS MER

 5. 5. Socialt entreprenörskap med idrott som medel - om hybrida organisationer i en traditionell omgivning

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Hilde Elise Hansen; [2020]
  Nyckelord :socialt entreprenörskap; Idrott; hybrida organisationer; idrott som medel; civilsamhället; nyinstitutionell teori; översättningsmodellen;

  Sammanfattning : Syfte med denna uppsats är att få en bättre förståelse för vilka dessa organisationer och sociala entreprenörer som använder idrott som medel er. Jag önskar också utifrån teori förstå varför dessa organisationer uppstått. LÄS MER