Sökning: "socialt kapital bo rothstein"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden socialt kapital bo rothstein.

 1. 1. Jag mobbar inte dig om jag vet att du inte mobbar mig : Det sociala kapitalets påverkan på mobbningen i den svenska skolan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andreas Landin; [2017]
  Nyckelord :Socialt kapital; mobbning; Putnam; Rothstein.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis examines and discusses the relationship between social capital and bullying in Swedish schools. The study is based on two hypotheses built on inspiration from the social capital scientists Robert D. Putnam and Bo Rothstein. Both hypotheses aim to explain how social capital is created, and may affect the level of bullying in school. LÄS MER

 2. 2. Att delta eller inte delta? - Det samhälleliga deltagandets inverkan på korruption

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lenita Norin; Arvid Wennergren; [2013]
  Nyckelord :korruption; samhälleligt deltagande; socialt kapital; kollektiva dilemman; Putnam; Social Sciences;

  Sammanfattning : Korruption är en ständigt återkommande samhällsnedbrytande institution som har visat sig vara mycket svår att motverka. Uppsatsen behandlar huruvida frivilligt samhälleligt deltagande har en påverkan på graden av korruption. Den baserar sig på teorier av Robert D. LÄS MER

 3. 3. Soffliggare för ett bättre samhälle? En studie om att skapa socialt kapital

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ola Larsson; [2013]
  Nyckelord :Couchsurfing; tillit; socialt kapital; Den fungerande demokratin; Den sociala fällan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Social capital is the key to an effective and well functioning liberal democracy according to Robert D. Putnam in the theory about Making democracy work, and Bo Rothstein in the theory about the Logic of the social trap. LÄS MER

 4. 4. Funkis, folkhem och förlorade visioner : en tolkning av det sociala kapitalet i ett miljonprogramsområde i Linköping

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/StatsvetenskapLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/StatsvetenskapLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Madelene Bjurling; Mikaela Höjdevall; [2011]
  Nyckelord :socialt kapital; miljonprogramsområde; Bo Rothstein; James Coleman; Robert Putnam; föreningsliv; Skäggetorp;

  Sammanfattning : Miljonprogrammet tillkom genom en storslagen politisk satsning under det expansiva 60-talet. Produktionen lades utanför städerna och vilade på funktionalism och stordriftsfördelar. LÄS MER

 5. 5. Socialt kapital i Sverige. : - en jämförande studie om det sociala kapitalets utformning i Sveriges län.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Galiar Nizarki; [2010]
  Nyckelord :Socialt kapital; medborgaranda; Sveriges län; social tillit; Riks-SOM;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att se hur det sociala kapitalet ser ut i Sverige utifrån länsuppdelningen. Syftet är även att studera sambandet mellan det sociala kapitalet och ett antal faktorer, på individnivå och länsnivå. LÄS MER