Sökning: "socialt kapital"

Visar resultat 1 - 5 av 739 uppsatser innehållade orden socialt kapital.

 1. 1. Från vagga till häkte. En systematisk litteraturstudie kring föräldraskapets påverkan på ungas brottslighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Begard Sulaiman; Gabriel Pettersson; [2021-05-31]
  Nyckelord :criminal; criminality; Delinquen*; sociala band; socialt kapital; felony; youth; teen*; adolescents; urban youth; offender; Norden; Scandinavia; Swed*; Norw*; Finland; Denmark; Iceland*;

  Sammanfattning : Background: In the current scientific landscape within systematic reviews concerning theeffects of parental factors on juvenile delinquency there is a noticeable bias towards studiesthat have been performed in a North American context.Aim: Compiling the research regarding parental factors' influence on youth in a Nordiccontext. LÄS MER

 2. 2. “Det ger mig något i hjärtat att bara komma dit” En kvalitativ studie om frivillighetsorganisationerna betydelse för den hemlösa, med ett fokus på hur hemlöshet påverkar självbilden och det sociala kapitalet hos en individ.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :cecilia karlefäldt; fanny bygdén; [2021-05-26]
  Nyckelord :hemlöshet; frivillighetsorganisation; KASAM; socialt kapital; självbild;

  Sammanfattning : I denna studie var syftet att dels undersöka hur den hemlösa upplever sin situation som hemlös, och dels vilken roll frivillighetsorganisationer spelar i hemlösas liv. I studien har vi analyserat hur hemlöshet som fenomen påverkar individens självbild, det sociala kapitalet samt känsla av socialt sammanhang. LÄS MER

 3. 3. INTEGRATION PÅ EUROPEISK ARBETSMARKNAD - Hur makedonska immigranter upplever sin arbetsmarknadsintegration i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Stefanija Stojanova; [2021-03-09]
  Nyckelord :Arbetsmarknadsintegration; humankapital; socialt kapital; makedonier; EU; labor market integration; human capital; social capital; Macedonians; EU;

  Sammanfattning : The EU countries are the host countries of many migrant groups, and Sweden is one of these countries. Immigrants from North Macedonia are, on the other hand, a group of migrants whose integration into some of the European labor markets is not researched. LÄS MER

 4. 4. Nykterhetsrörelsen och socialt kapital : En studie om sambandet mellan social bakgrund och socialt kapital inom nykterhetsrörelsen från 1895 till 1920

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Meike Vogt; [2021]
  Nyckelord :Nykterhetsrörelsen; socialt kapital; social bakgrund; socialt kapital;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. NPF - från ett annat perspektiv. Föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras upplevelse av bemötande och stöd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emilia Möllerstedt; Felicia Lemmeke; [2021]
  Nyckelord :Neuropsychiatric disabilities; parents; treatment and everyday life; autism; ADHD; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsatsen syfte är att undersöka interaktionen mellan professionella och föräldrar till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Frågeställningarna i uppsatsen handlar om hur professionellas bemötande från bland annat socialtjänst, habilitering och skola har sett ut och hur det har påverkat föräldrarnas och barnens vardagsliv och även en frågeställning kring hur föräldrarna upplever professionellas kunskap om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ser ut. LÄS MER