Sökning: "socialt kapital"

Visar resultat 11 - 15 av 588 uppsatser innehållade orden socialt kapital.

 1. 11. Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) : Towards the development of socially sustainable communities

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Tereza Larsson; Charity Mashegede; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; Social Sustainability; Social Capital; SMEs; Equity; Safety; Eco-Prosumption; SDG 11; Sustainable Development Goals.; Hållbarhet; Social Hållbarhet; Socialt Kapital; SMEs; Jämlikhet; Säkerhet; Eko-Prosumption; SDG 11; Hållbara Utvecklingsmål.;

  Sammanfattning : Background: Ever since the Brundtland Commission stressed that Social Sustainability (SS) issues are often ignored, there has been mounting research on social sustainability (Boström, Vifell, Klintman, Soneryd, Hallström & Thedvall, 2015). Companies are now addressing sustainability concerns more broadly because of the increasing demand and pressure from society demanding they deal with the negative social impacts associated with their products and activities. LÄS MER

 2. 12. Att vara eller inte vara "invandraren" : Hermeneutisk studie om Invandrares upplevelse av sin identitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anwar Kakai; Maria Örhn; [2019]
  Nyckelord :migrant; immigrant; Invandrare; identitet; inkludering; stigmatisering; multikulturalitet; etnicitet; diskriminering; social exkludering; hälsa och socialt kapital.;

  Sammanfattning : Dagens samhälle speglas av ett multikulturellt samhälle där vi lever vid sidan av varandra men har tenderat till att leva grupperat vilket har resulterat till “vi och “de” fenomenet. Med hermeneutisk tolkningsmetod har vi kunnat tolka och förstå upplevelsen och känslan av att vara invandrare samt förstå invandrarens upplevelse i termer av diskriminering och multikulturalism. LÄS MER

 3. 13. Invandrarkvinnor i Sverige som entreprenörer och företagare : En kvalitativ intervjustudie om invandrarkvinnors användning av socialt kapital och dess betydelse som resurs och produkt av entreprenörskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Faria Mohamud; [2019]
  Nyckelord :Etnisk entreprenörskap; Invandrarkvinnor i Sverige; Socialt kapital; Intersektionalitet; Sociala kontakter; Social status;

  Sammanfattning : Tidigare forskning inom etniskt entreprenörskap har visat hur viktigt sociala kontakter och nätverk är för att kvinnor från minoritetsgrupper ska kunna förändra sin individuella sociala status genom att som entreprenörer inkluderas i det nya samhället. Denna studies syfte har varit att undersöka vilka specifika strategier några invandrarkvinnor i Sverige använt sig av för att genom entreprenörskap förändra sina egna sociala kontexter. LÄS MER

 4. 14. Att vara eller inte vara "invandraren" : Studie om invandrares upplevelse av sin identitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anwar Kakai; Maria Örhn; [2019]
  Nyckelord :migrant; immigrant; Invandrare; identitet; inkludering; stigmatisering; multikulturalitet; etnicitet; diskriminering; social exkludering; hälsa och socialt kapital.t;

  Sammanfattning : Dagens samhälle speglas av ett multikulturellt samhälle där vi lever vid sidan av varandra men har tenderat till att leva grupperat vilket har resulterat till “vi och “de” fenomenet. Med hermeneutisk tolkningsmetod har vi kunnat tolka och förstå upplevelsen och känslan av att vara invandrare samt förstå invandrarens upplevelse i termer av diskriminering och multikulturalism. LÄS MER

 5. 15. Utan förtroende finns det ingenting : En kvantitativ studie om studenternas förtroende för Polisen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Karolina Edlund; Tanja Mladenovic; [2019]
  Nyckelord :social activities; trust; fellow human beings; social capital; police; föreningsliv; förtroende; medmänniskor; socialt kapital; polisen;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på om aktivt deltagande i föreningsliv bidrar till ett högre förtroende för polisen bland universitetsstuderande. Under hela uppsatsen jämförs förtroendet hos manliga och kvinnliga studenter. För att kunna studera detta användes en kvantitativ studie, varav 121 studenter deltog i studien. LÄS MER