Sökning: "socialt kapital"

Visar resultat 21 - 25 av 588 uppsatser innehållade orden socialt kapital.

 1. 21. Avsaknadens erfarenheter : En studie om barnfamiljers upplevelser av ekonomisk utsatthet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Felicia Darle; [2018]
  Nyckelord :social work; child poverty; deprivation; migration; consumption; stigma; social services; civil society; Socialt arbete; ekonomisk utsatthet; barnfattigdom; deprivation; migration; konsumtion; stigma; socialtjänsten; civilsamhället;

  Sammanfattning : Uppsatsen utgår ifrån hur socialarbetares vittnesmål problematiserar det sociala arbetets struktur gällande ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer. Genom kvalitativa intervjuer undersöker studien hur barnfamiljer med svag ekonomi upplever att vardagen påverkas av deras ekonomiska situation, vad de tvingas avstå ifrån samt vilket stöd de erfarit från myndigheter och civilsamhälle. LÄS MER

 2. 22. Är skilsmässobarn mindre utbildade? : En kvantitativ studie om skilsmässobarn födda 1978 och deras val av vidareutbildning.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jennie Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Registerdata; resurs; separation; skilsmässa; socialt kapital; utbildning;

  Sammanfattning : Alla de länder som ingår i EU har ett gemensamt mål gällande utbildning, vilket är att alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter till en högre utbildning. Sverige har fått mycket beröm för de åtgärder som gjorts för att nå detta mål, men har dessa åtgärder uteslutit de negativa effekter som tidigare forskning har funnit att en skilsmässa har på barnen? Syftet med uppsatsen var att undersöka om föräldrarnas skilsmässa (och separation) har påverkat barnens val till vidareutbildning på universitet och/eller högskola. LÄS MER

 3. 23. Bredband som katalysator för gemenskap och kollektivt handlande : en studie om bredbandsutbyggnadens sociala påverkan på lokalsamhället

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Oscar Kanzler; [2018]
  Nyckelord :Socialt kapital; tillit; kollektiv handling; lokalsamhälle; byalag; lokal gemenskap; nätverk; bredband;

  Sammanfattning : Där ett kommersiellt eller kommunalt intresse för bredbandsutbyggnad saknas måste invånarna på landsbygden organisera sig om de önskar tillgång till en fiberanslutning. Detta kräver ett samarbete och tillit mellan invånarna för att lyckas driva ett bredbandsprojekt på egen hand. LÄS MER

 4. 24. NABO

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Linnea Axberg Algotsson; Sanna Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Nabo; Gemenskap; Grannskap; Grannar; Normskifte; Boende; Bostäder; Flerbostadshus; Kollektivboende; Coliving; Byggemenskap; Generationsöverskridande Boende; Gemenskapsboende; Elastiska Hem; Colonies; Roji; Radhus; Social Hälsa; Ofrivillig Ensamhet; Socialt Kapital; Lund; Stenkrossen; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : In our individualized society, with a shift from strict norms on how we live our lives to everyone’s own unique lifestyle, we see a growing need for diversified housing for different types of constellations. The nuclear family is not a certainty anymore, the number of single residencies have increased and separations are common. LÄS MER

 5. 25. ”Tack för att du ser mig” : Hur integration kan förstås genom två integrationsprojekt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Louise Ekman; [2018]
  Nyckelord :Sverige; Norrbotten; integration; social integration; integrationsprojekt;

  Sammanfattning : Integration är ett ämne som alltid varit omdiskuterat. På 1960–1970-talet handlade det om utrikesföddas anpassning till majoritetssamhället medans det idag handlar om en integrationspolitik. LÄS MER