Sökning: "socialt kapital"

Visar resultat 6 - 10 av 569 uppsatser innehållade orden socialt kapital.

 1. 6. Valadministrationens tjänstemän i politisk polariserade tider : En kvalitativ studie om viljan att rösta och förtroende för tjänstemän i Kalifornien i politisk polariserade tider

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Daniel Bilan; Julia Wolf; [2019]
  Nyckelord :valsystem; tjänstemän; politisk tillsatta tjänstemän; valdeltagande; Kalifornien; universitetsstudenter; politik; rösta; förtroende; politisk polarisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utforska hur valadministreringen och tjänstemännens handlande i en tid av politisk polarisering i delstaten Kalifornien, kan tänkas inverka på universitetsstudenters förtroende för valsystemet och valprocessen, och i förlängningen incitamenten att rösta. Studien utförs i den amerikanska delstaten Kalifornien och det har genomförts kvalitativa intervjuer med universitetsstudenter från UCLA. LÄS MER

 2. 7. Utan förtroende finns det ingenting : En kvantitativ studie om studenternas förtroende för Polisen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Karolina Edlund; Tanja Mladenovic; [2019]
  Nyckelord :social activities; trust; fellow human beings; social capital; police; föreningsliv; förtroende; medmänniskor; socialt kapital; polisen;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på om aktivt deltagande i föreningsliv bidrar till ett högre förtroende för polisen bland universitetsstuderande. Under hela uppsatsen jämförs förtroendet hos manliga och kvinnliga studenter. För att kunna studera detta användes en kvantitativ studie, varav 121 studenter deltog i studien. LÄS MER

 3. 8. Urban form, public life and social capital : a case study of how the concepts are related in Calabria, Italy

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Sofia Huldt; [2019]
  Nyckelord :Urban planning; social capital; public life; Calabria;

  Sammanfattning : The aim of this thesis isto investigate the urban structure of two Italian towns based upon physicalstructure and social function. The towns are Bova and Bova Marina in theancient Greek part of Calabria, Area Grecanica. LÄS MER

 4. 9. Med tillit som resurs - En kvantitativ studie om tillitskapitalets betydelse för den psykiska hälsan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Anna Holmbom; Ina Hyltegren; [2018-08-13]
  Nyckelord :Psykisk hälsa; tillitskapital; socialt kapital; Flisbäck; Bourdieu;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med föreliggande studie är att belysa tillitskapitals betydelse för den psykiska hälsan i olika åldrar med bakgrund i ett individualistiskt samhälle. Frågeställningarna är: Finns det något samband mellan tillitskapital och psykisk hälsa? Ser sambandet annorlunda ut i olika åldersgrupper?Metod och material: Multipel regressionsanalys genomförs av sekundärdata om psykisk hälsa, arbete och relationer från Karolinska Institutet tillhandahållet av Svensk Nationell Datatjänst. LÄS MER

 5. 10. IMPLEMENTERING AV EN LÄRPLATTFORM EN FALLSTUDIE

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Victoria Naverfeldt; Magnus Olovsson; [2018-07-04]
  Nyckelord :implementering; lärplattform; skola; lärare; IT-acceptans; fallstudie; TAM;

  Sammanfattning : This case study has studied the implementation of a new learning management system (LMS) in a Swedish Secondary High school. The purpose has been to examine how teacher at this school have perceived how the implementation process has been done. Further the purpose was to study how and by whom the decision to change LMS was taken. LÄS MER