Sökning: "socialt orienterad perfektionism"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden socialt orienterad perfektionism.

 1. 1. Anxiety as a mediating factor of perfectionism and needs thwarting in relation to exercise dependence in team sports

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jenny Bengtsson; Ulrika Skräddar; [2020]
  Nyckelord :anxiety; basic psychological needs; exercise dependence; mediation; needs thwarting; perfectionism; self-determination theory; socially prescribed perfectionism; behovsfrustration; grundläggande psykologiska behov; mediering; perfektionism; självbestämmandeteorin; socialt orienterad perfektionism; träningsberoende; ångest;

  Sammanfattning : The main aim of this study was to investigate the relationship between exercise dependence, basic psychological needs, perfectionism and anxiety. Specifically, the purpose was to examine if the relationship between psychological needs thwarting and exercise dependence as well as socially prescribed perfectionism and exercise dependence was mediated by anxiety. LÄS MER

 2. 2. The Mediating Role of Self-esteem in the Relationship between Perfectionism and Exercise Dependence

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sofie Jansson; Susanne Widlund; [2017]
  Nyckelord :self-oriented perfectionism; socially prescribed perfectionism; self-esteem; exercise dependence; själv-orienterad perfektionism; socialt beskriven perfektionism; självkänsla; träningsberoende;

  Sammanfattning : The purpose with the study was to investigate some of the factors thatmight contribute to the development of exercise dependence. This byinvestigating if self-esteem works as a mediator in the relationshipbetween perfectionism and exercise dependence. We conducted anonline survey among regular exercisers in Sweden (N = 177). LÄS MER