Sökning: "socialt stöd arbetstillfredsställelse"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden socialt stöd arbetstillfredsställelse.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKORS ARBETSMILJÖ : En kvalitativ studie om sjuksköterskors upplevelse av frisk- och riskfaktorer i deras arbetsmiljö

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Mona Dirie; [2019]
  Nyckelord :Health promotion work; Healthy- and risk factors; Nurses; Qualitative method; Working environment; Arbetsmiljö; Frisk- och riskfaktorer; Hälsofrämjande arbete; Kvalitativ vetenskaplig metod; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla människor har rätt till en trygg och hälsosam arbetsmiljö. Hälsan påverkas oundvikligen av olika faktorer i arbetsmiljön som verkar för eller emot hälsan. Att sträva efter att skapa hälsofrämjande arbetsplatser är därför en viktig del av den nationella och globala folkhälsopolitiken. LÄS MER

 2. 2. Kan self-efficacy, socialt stöd och stress förutsäga arbetstillfredsställelse? - En korrelationsstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Erica Johnsson; Linnea Halvarsson; [2019]
  Nyckelord :job satisfaction; self-efficacy; social support; stress; correlation; arbetstillfredsställelse; socialt stöd; korrelation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Job satisfaction has long been a popular topic in previous research and it has been shown that job satisfaction correlates with many different constructs such as self- efficacy, social support and stress. Therefore, the study aimed at examine how much employees’ self-efficacy, experience of social support and stress together predicted job satisfaction. LÄS MER

 3. 3. En friskvårdssatsning i form av gemensamma träningspass : En kvalitativ studie om dess koppling till arbetet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ida Ek; [2019]
  Nyckelord :Friskvårdssatsning; social sammanhållning; psykosocial arbetsmiljö; hälsopromotion.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att skapa en djupare förståelse för den upplevsele som anställda i en statlig myndighet har avseende friskvårdssatsning med gemensamma träningspass och dess betydelse. Frågeställningar som har använts för att besvara syftet är hur upplevelsen av friskvårdssatsningen har varit, vilken betydelse satsningen har haft för den sociala sammanhållningen samt vilken betydelse den har haft för arbetssituationen. LÄS MER

 4. 4. Om gymnasielärares arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse och generellt socialt stöd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Linda Fransson; Sara Gholmi; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of the study was to find out how secondary teachers work motivation correlated with work satisfaction and general social support. The theoretical background was self determination theory. LÄS MER

 5. 5. Psykosocial arbetsmiljö i en svensk fordonsindustri : En kvantitativ studie av upplevelser och individuella skillnader

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elin Birkfeldt; David Haglund; [2018]
  Nyckelord :Arbetspsykologi; organisationspsykologi; psykosocial arbetsmiljö; krav; kontroll; socialt stöd; konflikt mellan arbete och privatliv; värderingar; arbetstillfredsställelse; kön; ålder; anställningsform;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera huruvida upplevelsen av psykosocial arbetsmiljö skiljer sig mellan medarbetare i en svensk fordonsindustri beroende på individuella faktorer. De individuella faktorerna som studerades var kön, ålder, anställningsform och född i Sverige /inte född i Sverige. LÄS MER