Sökning: "socialt underlättande"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden socialt underlättande.

 1. 1. Upplevelser av livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 2.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ida Gäfvert; Olga Landén; [2019]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus; Type 2; lifestyle change; diet; exercise; experience; selfcare; literature review; Diabetes Mellitus; Typ 2; livsstilsförändringar; kost; fysisk aktivitet; upplevelse; egenvård; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 (DMT2) är en allvarlig kronisk sjukdom som blir allt vanligare bland befolkningen. Obehandlad eller dåligt kontrollerad DMT2 kan leda till sena diabeteskomplikationer som skapar ett stort lidande för individen samt stora samhällskostnader. LÄS MER

 2. 2. Föräldraskap och sociala medier : En intervjustudie om förstagångsmammors upplevelse av hur sociala medier inverkar på dem själva och sitt föräldraskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Sandra Skott; Zelmerlöw Sigander Ellen; [2019]
  Nyckelord :social media; new mothers; norms; support; comparison; thematic analysis; sociala medier; förstagångsmamma; normer; stöd; jämförelse; tematisk analys;

  Sammanfattning : Användandet av sociala medier har ökat och en aktiv användargrupp är förstagångsmammor. Syftet med föreliggande kvalitativa studie var att få en ökad förståelse för hur förstagångsmammor upplever att sociala medier inverkar på dem själva och sitt föräldraskap. LÄS MER

 3. 3. Anorexia nervosa : Subjektiva upplevelser av tillfrisknande

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sofie Karlsson; Lindgren Emma; [2019]
  Nyckelord :anorexia nervosa; tillfrisknande; subjektiva upplevelser;

  Sammanfattning : Abstract Bakgrund: År 2018 levde cirka 190 000 personer i Sverige med en ätstörning varav majoriteten som insjuknade var unga kvinnor. Går en tillbaka 30-40 år i tiden var ätstörningar ett sällsynt problem i samhället, idag däremot är det ett välkänt begrepp inom sjukvården. LÄS MER

 4. 4. Tillbaka till livet : En kvalitativ studie om förändringsprocessen mot ett drogfritt liv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Viktor Marklund; Jon Söderberg; [2019]
  Nyckelord :Beroende; Drogfrihet; Transteoretiska modellen; Förändringsprocess;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ge en ökad förståelse för de processer som individer med missbruk och beroende beskriver som centrala för deras tillfrisknande. Vidare undersöks vad som motiverat individen att söka hjälp, har förändringen föranletts av en specifik händelse eller beskrivs det som en större process och vad upplever individen har underlättat och försvårat tillfrisknandet. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av att underlätta följsamheten till hemträningsprogram för patienter i primärvården - En kvalitativ undersökning av nyexaminerade fysioterapeuter från Uppsala Universitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap

  Författare :Marie Andersson; Mathilda Dahlqvist; [2019]
  Nyckelord :Adherence; home-based exercise program; facilitative factors; physiotherapy; experiences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom primärvården tillämpas vanligtvis hemträningsprogram som behandling. Flera studier har undersökt underlättande faktorer för följsamhet till hemträning. LÄS MER