Sökning: "socialt utanförskap"

Visar resultat 1 - 5 av 303 uppsatser innehållade orden socialt utanförskap.

 1. 1. Hur personer med alkoholberoende upplever sin egen betydelse i sitt sociala sammanhang. En klinisk kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :David Ahrner; Otto Bäckström Olsson; [2024-01-29]
  Nyckelord :Alkoholberoende; alkohol; alkoholmissbruk; substansbrukssyndrom; Sverige; personcentrering; personcentrerad vård; VAS; visuell analog skala; social hälsa; socialt utanförskap; social delaktighet; social inklusion; barn; familj; socialt nätverk.;

  Sammanfattning : Överdriven alkoholkonsumtion kan resultera i en sämre hälsa, såväl fysisk, psykisk som social. Vi vill i detta arbete undersöka hur personer med alkoholberoende upplever sin egen betydelse i sitt sociala sammanhang beroende på civilstånd, ålder, sociala kontakter och kön. LÄS MER

 2. 2. "Jag är ju inte överkänslig, jag har en högre känslighet" : Sex autistiska kvinnors upplevelser av stödinsatser i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Christoffer Karlsson-Fridh; Nittmark Maria; [2024]
  Nyckelord :Autism; flickor; elever; skola; stöd;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Karlsson-Fridh, Christoffer och Nittmark, Maria (2024). Jag är ju inte överkänslig, jag har en högre känslighet - Sex autistiska kvinnors upplevelser av stödinsatser i skolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. (Street)fotboll som ett socialt multiverktyg kan hjälpa till att bygga broar: En antropologisk studie om hur en relativt enkel, tillgänglig, kostnadsfri och social aktivitet kan påverka många individer i olika sammanhang

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :John Samuelsson; [2023-10-12]
  Nyckelord :Streetfotboll; social integration; Identitet; rasism; Antropologi; välfärd; gemenskap; sociala relationer;

  Sammanfattning : Den studien undersöker streetfotboll som en social och pedagogisk plattform för ungdomar och unga vuxna i Sverige med fokus på Svenska Fotbollförbundets projekt Fotbollsligan.Genom kvalitativa intervjuer, visar studien hur streetfotboll kan fungera som ett positivt socialt system för förhandling och hantering av våld och hur det kan bidra till att motverka utanförskap såväl som att skapa sociala nätverk. LÄS MER

 4. 4. Personers upplevelser av att vara bärare av meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Nilson; Judith Nabavi; [2023-06-28]
  Nyckelord :Bärarskap; MRSA; Meticillinresistenta Staphylococcus aureus; Personcentrerad vård; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multiresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är en bakteriestam av Staphylococcus aureus som förvärvat resistens mot betalaktamantibiotikan Meticillin. Varje år drabbas ett par tusen personer i Sverige av MRSA. Infektion kan vara både symtomatisk och asymtomatisk. LÄS MER

 5. 5. Digitaliseringens påverkan på kundrelationer: En jämförande studie mellan banken och dess kunders perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Bleona Iberhysaj; Yamama Mawed; [2023]
  Nyckelord :Digitalization; digital transformation; banks; customer relationship; customer satisfaction; customer loyalty and trust.; Digitalisering; digitaliserings transformation; bank; kundrelationer; kundnöjdhet; kundlojalitet och förtroende.;

  Sammanfattning : Digitaliseringsfenomenet har inneburit ett ändrat kundbeteende gällande hur kunder numera väljer att hushålla och förvalta sin ekonomi. I och med det ändrade kundbeteendet väljer banker att distribuera många av deras finansiella tjänster digitalt. LÄS MER