Sökning: "socialtjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 946 uppsatser innehållade ordet socialtjänst.

 1. 1. ”ALLA SOCIONOMER ÄR MONSTER OCH VI VET INTE VAD VI SYSSLAR MED” En kvalitativ intervjustudie om hur socialsekreterare inom barn- och unga upplever att de påverkas av medias porträttering om socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Amanda Gustafsson; Rebecca Damgaard; [2023-02-06]
  Nyckelord :media; massmedia; sociala medier; nyhetsrapportering; socialtjänsten; socialsekreterare; socialt arbete;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka dels hur socialsekreterare upplever medias porträttering av socialtjänsten och dels hur socialsekreterare upplever att socialtjänsten och yrkesutövningen påverkas av medias porträttering av socialtjänsten. Genom studien är förhoppningen att nå en ökad förståelse för hur socialsekreterare upplever att de påverkas av porträtteringen. LÄS MER

 2. 2. ”Vi måste samverka det går inte annars...”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Annie Nilsson; Ida Pohlin; [2023-01-26]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; Samverkan; Polis; Socialtjänst;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att studera hur tjänstepersoner inom polisen och socialtjänsten upplever att samverkan fungerar i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. För att kunna bidra med vad det är som främjar respektive hindrar samverkan i arbetet inom det organisatoriska fältet. LÄS MER

 3. 3. Individuella förutsättningar : En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser av klienter som genomför tolvstegsbehandling

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Abrar Waleed Badday Badday; Julia Hjalmarsson; [2023]
  Nyckelord :Missbruk; Beroende; Tolvsteg; Behandling; Tolvstegsbehandling; Minnesotamodellen; Socialarbetare.;

  Sammanfattning : Missbruk och beroende är idag ett utbrett samhällsproblem. Studien syftar till att undersöka tolvstegsbehandling och eventuella förutsättningar hos klienter som kan främja eller försvåra möjligheten att fullfölja behandlingen. För att undersöka detta har en kvalitativ metod med en hermeneutisk ansats använts. LÄS MER

 4. 4. Har kommunstorlek någon betydelse? En kvantitativ studie om samverkan mellan socialtjänstens missbruksenhet och psykiatrin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Linnea Bengtsson; Adriana Iseni Sandberg; [2023]
  Nyckelord :samverkan; socialtjänst; socialsekreterare; psykiatri; missbruksvård; intersektionell samverkan; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how social workers in the substance abuse and addiction services perceive collaboration with the psychiatric unit, and if the size of the municipality has a role in the extent to which collaboration takes place. A quantitative survey has been conducted with 40 respondents operating in a larger city and 15 respondents operating in a smaller city. LÄS MER

 5. 5. Det tredelade föräldraskapet : En intervjustudie om samarbetet mellan socialtjänst, familjehem och föräldrar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jessica Degerlund; Camilla Kloos; [2023]
  Nyckelord :familjehemsföräldrar; biologiska föräldrar; gräsrotsbyråkrati; relation; samarbete; socialtjänst;

  Sammanfattning : När ett barn placeras i familjehem så har socialtjänsten det övergripande ansvaret för att skapa bra samarbete mellan de tre parterna socialtjänst, familjehem och de biologiska föräldrarna. Syftet med denna studie är att undersöka förutsättningar för det så kallade tre delade föräldraskapet utifrån socialsekreterarnas erfarenheter. LÄS MER