Sökning: "socialtjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 1030 uppsatser innehållade ordet socialtjänst.

 1. 1. Att vara klient i socialtjänsten - en studie om upplevt erkännande från ett brukarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Karin Ryde; Kajsa Field; [2024]
  Nyckelord :recognition theory; financial aid; user perspective; qualitative; social welfare. Nyckelord: erkännandeteorin; ekonomiskt bistånd; brukarperspektiv; kvalitativ; socialtjänst; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this essay, we have attempted to gain a better understanding of client's feelings of satisfaction or dissatisfaction about contact with their social workers in social service and economic assistance. We wanted to gain understanding, through the lens of the theory of recognition and judgment, how individuals who receive economic assistance experience the contact in terms of satisfaction or dissatisfaction and what prompted the feelings throughout the experience. LÄS MER

 2. 2. ”Jag undrade om det hade med tolkandet att göra, Att det kunde bli en sådan missuppfattning” : En kvalitativ intervjustudie om upplevelsen av att använda teckenspråkstolk i möte med dövaklienter hos handläggare inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Felicia Edenfur; [2024]
  Nyckelord :teckenspråk; döva; teckenspråkstolk; socialtjänst; interkulturell kommunikation;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore how social workers describe their experiences with using sign language interpreters in meetings with deaf or hard of hearing clients, and which procedures they follow in booking and using sign language interpreters. The study also examines if prior knowledge of and insight about deaf people and sign language affect the meeting, and if so, in what way. LÄS MER

 3. 3. Imperfekta våldsoffer och behovet av en normkritisk socialtjänst - en kvalitativ intervjustudie om normer inom socialt arbete med våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lo Candell; Rafah Alnayef; [2024]
  Nyckelord :social work; intimate partner violence; gender norms; norm-criticism; qualitative; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed to explore Swedish social workers’ experiences of the influence of social norms in their work with people subjected to intimate partner violence. The aim was also to explore how social workers relate to norm-critical perspectives within social services. LÄS MER

 4. 4. "Vi anhöriga är inte brottslingar, utan vi är medmänniskor och vi är trasiga medmänniskor, våra barn är trasiga" : En kvalitativ studie som undersöker upplevelsen av att vara vuxen anhörig till en frihetsberövad

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Shabnam Ahmadzai; Vendla Rindhoff; [2024]
  Nyckelord :relatives; incarcerated; legal system; power; shame; stigma; support efforts; Anhörig; frihetsberövad; rättsväsende; makt; skam; stigma; stödinsatser;

  Sammanfattning : Studien har undersökt upplevelsen av att vara anhörig till frihetsberövade samt utforskat anhörigas tillgång till stöd. Vidare har studien undersökt huruvida anhöriga upplever ett krav att bidra till den frihetsberövades återanpassning i samhället. LÄS MER

 5. 5. Framställningar och Attityder - En studie av TikTok-användares porträttering av socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Alva Bobeck; Selin Svedentoft; [2024]
  Nyckelord :social service; attitudes; mistrust; social media; socialtjänst; attityder; misstro; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed to analyze how users on TikTok portrayed social services by identifying themes and patterns in their representations. Furthermore, the study searched to identify users' attitudes towards these portrayals, intending to understand how attitudes towards social services could be understood and constructed. LÄS MER