Sökning: "socialtjänsten barn som far illa"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden socialtjänsten barn som far illa.

 1. 1. Att anmäla oro för barn som far illa : Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelse inom beroendevård av att göra orosanmälan till Socialtjänsten: En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Christina Litmo; Mithra Sadigh; [2019]
  Nyckelord :Addiction care; Child maltreatment; Mandatory report; Nurse; Reporting concern; Anmälningsplikt; Barn som far illa; Beroendevård; Orosanmälan; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige har en lagstadgad skyldighet att göra orosanmälan till Socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa. Anmälningsplikten infördes redan under 1920-talet och regleras i socialtjänstlagen. LÄS MER

 2. 2. Kunskapens betydelse i barnavårdsutredningar : En kvalitatitv studie om socialsekreterares förhållningssätt avseende ärenden där det finns misstanke om våld mot barn inom familjer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emelie Vestin; Sandra Nordborg; Frida Söderström; [2019]
  Nyckelord :Socialtjänst; våld mot barn; definition; komplexitet; kunskspsbehov; riktlinjer; samverkan;

  Sammanfattning : Socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden samt arbeta förebyggande för att förhindra att barn och unga far illa. Tidigare forskning visar att det finns betydande brister i hanteringen av ärenden som rör våld mot barn och att våld mot barn kan ses komplext samt vara svårt att uppmärksamma. LÄS MER

 3. 3. Att vara barn är ingen lek

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Stina Lindström; Josefine Wretman; [2019]
  Nyckelord :Anmälningsplikt; barn som far illa; förskola; förskoleklass; samverkan; socialtjänst; orosanmälan; försummelse;

  Sammanfattning : Denna studie har genomförts i syfte att undersöka om orosanmälan görs i tillräckligt stor utsträckning samt vilka faktorer som kan påverka benägenheten att anmäla. Målgruppen för studien har varit yrkesverksamma inom förskola och förskoleklass. LÄS MER

 4. 4. Ambulanspersonalens upplevelser av misstänkta missförhållanden som gäller barn

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Evelina Persson; Henrika Sandlund; [2019]
  Nyckelord :ambulanspersonal; sjuksköterska; ambulanssjukvårdare; missförhållanden; barn som far illa; omvårdnad; barnmisshandel; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Introduktion Ambulanspersonalen kan möta familjer där barnen misstänks fara illa i sin hemmiljö. I alla situationer där dessa misstankar förekommer har ambulanspersonalen en skyldighet att upprätta en orosanmälan. Detta görs dock inte alltid vilket kan ha olika orsaker och fall om missförhållanden gällande barn kan missas. LÄS MER

 5. 5. För barnets skull : En kvalitativ intervjustudie kring dagbarnvårdares förhållningssätt till anmälningsplikt och orosanmälningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Evelina Wilterhag; Sandra Forsell; [2019]
  Nyckelord :home daycare providers; mandatory reporting; child maltreatment; reporting; thematic analysis; theory of action; discretion; dagbarnvårdare; anmälningsskyldighet; barn som far illa; orosanmälningar; tematisk analys; handlingsteori; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : I denna studie har tio semistrukturerade intervjuer genomförts med yrkesverksamma dagbarnvårdare som arbetar i en kommun i Sverige. Syftet med studien är att utforska dagbarnvårdares förhållningssätt och inställning till sin anmälningsskyldighet och om det finns faktorer som påverkar deras beslut att göra en orosanmälan. LÄS MER