Sökning: "socialtjänsten missbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden socialtjänsten missbruk.

 1. 1. “Fem​ ​mödrars​ ​upplevelser​ ​om​ ​normers​ ​påverkan på​ ​moderskap​ ​och​ ​missbruk” En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lenita Vigart Bu; Valentina Shaafi; [2018-01-30]
  Nyckelord :Moderskap; missbruk och normer.;

  Sammanfattning : “Fem mödrars upplevelser om normers påverkan på moderskap och missbruk - Enkvalitativ studie”. Ett socialkonstruktivistiskt synsätt låg till grund för studien somutgick från en svensk kontext. Studien baserades på intervjuer med fem kvinnorom deras moderskap under tiden de befunnit sig i missbruk samt om tiden efter debrutit med detta. LÄS MER

 2. 2. "Att vilja väl och att våga fråga" : En kvalitativ studie om socialsekreterares arbete med barn som lever med missbruk i sin primärfamilj

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Joline Arderbäck; Bibbi Gundersen; [2018]
  Nyckelord :Child abuse in the family; psychosocial impacts; social services; children s per- spective; developing ecological systems theory; Barn med missbruk i familjen; psykosociala konsekvenser; socialtjänsten; barn- perspektivet; utvecklingsekologisk systemteori;

  Sammanfattning : Many children in society live in families where one or both parents have drug-addiction prob- lems. Early life conditions for these children may result in a need of support, which may be a requirement for a more favourable psycho-social development. LÄS MER

 3. 3. När socialen antecknar ‘missbruk’ i dina papper”- en kvalitativ studie om gränsdragningen mellan ett bruk och ett missbruk på Flashback Forum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ella Dahlgren; Fhrida Nilsson; [2017-01-24]
  Nyckelord :bruk; missbruk; alkohol; narkotika; sociala konstruktioner;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativt genomförd studie med syfte att undersöka föreställningar omgränsdragningen mellan ett bruk och ett missbruk av alkohol och narkotika. Huvudsakligenundersöks gränsdragningen i diskussionstrådar på Flashback Forum som sedan jämförs medbedömningar inom socialtjänsten. LÄS MER

 4. 4. Barnets bästa i skuggan av föräldrarnas missbruk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jennie Friberg; Maja Mintchev; [2017]
  Nyckelord :social workers; children; social services; the best interests of the child; parents; substance abuse; socialsekreterare; socialarbetare; socialt arbete; socialtjänsten; barnets bästa; föräldrar; missbruk; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how social workers within the social services in Sweden worked with and defined the child rights principle “the Best Interests of the Child”, which derives from Article 3 of the UN Convention on the “Rights of the Child”. The study is limited to only examining social workers that have been working with children of parents with substance abuse issues. LÄS MER

 5. 5. Ungdomar i riskzon : - En kvalitativ studie om faktorer som enligt personal inom socialtjänst och HVB kan främja en positiv utveckling.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Joakim Gustafsson; Jessica Holmberg; [2017]
  Nyckelord :HVB-hem; KASAM; riskfaktorer; skyddsfaktorer; ungdomar;

  Sammanfattning : Syftet är att belysa och analysera hur personal inom Socialtjänst och på HVB-hem berättar om arbetet för att stärka skyddsfaktorer och stödja ungdomar mot en positiv utveckling. Den metodologiska utgångspunkten i denna studie är fenomenologisk. LÄS MER