Sökning: "socialtjänsten uppbyggnad"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden socialtjänsten uppbyggnad.

 1. 1. Krävs samverkan för en helhetssyn? En kvalitativ undersökning om betydelsen av socialtjänstens uppdelning i specialiserade enheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Caroline Andersson; Anna Strid Strid; [2014-08-25]
  Nyckelord :Helhetssyn; samverkan och specialisering;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur kommunens organisation påverkar möjligheten till en helhetssyn. Vidare vill vi också undersöka om en fungerande eller icke fungerande samverkan kan påverka helhetssynen. För att uppnå vårt syfte kommer vi att utgå ifrån tre frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Vårdnadskonflikter och barnets bästa : Tillämpning av arbetssätten "Konflikt & försoning" och "Koordinator"

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Isaksson; [2013]
  Nyckelord :Barnets bästa; vårdnadskonflikter; Konflikt försoning; Koordinator;

  Sammanfattning : Vårdnadskonflikter är ett problem som drabbar flertalet barn, år 2011 berördes cirka 9300 barn av föräldrarnas vårdnadstvist och 18900 barn hade föräldrar som deltog i ett samarbetssamtal. Konflikter kan påverka barnet negativt genom att ge upphov till lojalitetskonflikter och skuldkänslor. LÄS MER