Sökning: "societal crisis"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden societal crisis.

 1. 1. "Under pressure". A study of the Swedish Public Health Agency´s crisis - and reputation management during the COVID-19 pandemic.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lina Karlsson; [2021-07-27]
  Nyckelord :COVID-19; crisis communication; societal crisis; public organizations; public agencies; reputation; reputational threat; Image Repair Theory; IRT; Bureaucratic Reputation Theory; BRT; rhetorical analysis; rhetorical criticism; kategoria; apologia;

  Sammanfattning : This study examines the Swedish Public Health Agency’s (PHA) crisis communication regarding the COVID-19 pandemic during the year of 2020. Departing from a synthesis of the frameworks of Image Repair Theory and Bureaucratic Reputation Theory, the PHA’s online press conferences are critically analyzed to map out how the PHA’s representatives react to reputational threats that occur alongside and in connection to its management of the crisis at hand. LÄS MER

 2. 2. FROM STATUS TO STIGMA: THE DISCURSIVE JOURNEY OF LEISURE TRAVEL DURING THE COVID-19 PANDEMIC

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Simon Nordh; Olof Hedin; Christian Sahlgren; [2021-07-02]
  Nyckelord :Discourse Analysis; Leisure Travel; COVID-19 Pandemic; Stigma; Polarization;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 3. 3. Träningskläders betydelse för konsumenters identitetsprojekt under en rådande pandemi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Signe Edsgård; Malin Skystedt; [2021]
  Nyckelord :Identity project; trainings clothes; covid-19; crisis situation; consumption; consumer behavior; Identitetsprojekt; träningskläder; covid-19; krissituation; konsumtion; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Den rådande pandemin, Covid-19, förändrade samhällets syn och behov av konsumtion. I och med att fler började arbeta hemifrån och skolan utfördes på distans, blev efterfrågan på bekväma kläder allt högre. LÄS MER

 4. 4. Architecture to the Rescue : Metamorphing Built Space for Changing Purposes

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Vincent Tuma Fischer; Tara Dyi; [2021]
  Nyckelord :Metamorphing architecture; Pandemic architecture; Healthcare architecture; Crisis management; Temporary architecture; Health promoting architecture.; Metamorferande arkitektur; Pandemi arkitektur; Sjukvård arkitektur; Kris förberedande; Temporär arkitektur; Hälsofrämjande arkitektur.;

  Sammanfattning : In December of 2019, the city of Wuhan in China reported an outbreak of a high number of pneumoniacases (Bassareo, 2020). The SARS-CoV-2 Virus (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)started to cause disturbance in societal functions, eventually leading to anomalous infection controlmeasures. LÄS MER

 5. 5. Bibliotek och integration : En diskursanalys av svensk dagspress rapportering om folkbibliotekens integrationsarbete åren 2012–2020

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Johan Strand; [2021]
  Nyckelord :Public libraries; Social integration; Discourse analysis; Mass media; Folkbibliotek; social integration; diskursanalys; massmedia;

  Sammanfattning : Introduction. The study investigates how public libraries integration work was covered in the Swedish daily press during 2012-2020. The aim was to identify prevailing discourses, how they changed over time and how this can be understood in relation to bigger social changes. Method. LÄS MER