Sökning: "societal debate"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden societal debate.

 1. 1. Abortfrågan i Polen - En kvalitativ diskursanalys av två tidskrifter under 2016 angående representationer av abortfrågan i Polen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Kaminska; [2018-04-26]
  Nyckelord :Polen; abort; abortdebatt; samhällsdebatt; rättigheter; pro-choice; pro-life; Poland; abortion; abortion debate; pro-choice; pro-life; societal debate; rights;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to give a deeper understanding of how abortion is represented in Polish opinions magazines during 2016, whichwas a turbulent year concerning the debate. The method that will be usedis a discourse analysis strongly inspired by Carol Bacchi’s method ”What’s The Problem Represented To Be?”, modified to fit the purpose. LÄS MER

 2. 2. HAVE: An interactive kitchen garden exploring the design of plant-based interfaces

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Victor Permild; [2018]
  Nyckelord :calm technology; tangible computing; material computing; plant-based interface; design for social innovation;

  Sammanfattning : As the population of the world increases and cities grow in size, we are faced with remarkable societal problems regarding sustainable food security for the generations to come. In this paper, I present and discuss HAVE (Hydroponic Agricultural Vertical Environment), a research-through-design project that explores the design of an interactive open-source vertical kitchen garden. LÄS MER

 3. 3. Språket som skapar krisen - En kvalitativ textanalys av språket som diskuterat och rapporterat flyktingfrågan i media under två tidsperioder i svensk historia

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Louise Burenby; [2018]
  Nyckelord :flyktingar; flyktingkris; asyl; textanalys; tidningsartiklar; media; Helge Jordheim; Reinhart Koselleck; Michel Foucault; Quentin Skinner Refugees; refugee crisis; asylum; text analysis; Reinhert Koselleck; Quentin Skinner; Social Sciences;

  Sammanfattning : I det här arbetet görs en textanalys av tidningsartiklar från två tidsperioder i svensk historia. Mellan de år som undersöks (1990-1993 och 2014-2016) har Sverige mottagit ett ovanlig högt antal flyktingar, och debatten kring situationen har varit omfattande och omstridd. LÄS MER

 4. 4. Climate sceptics and climate believers : climate change beliefs and intergroup perceptions in a Swedish context

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Tinela Selaru; [2018]
  Nyckelord :climate change; climate change sceptics; climate debate; intergroup perceptions; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : The climate change debate in Sweden seems to be settled with most societal stakeholders accepting the climate science tenets and supporting climate action. However, a closer look will reveal that even Sweden hosts a community of sceptics who question the causes, consequences of climate change and the need for expansive mitigation action. LÄS MER

 5. 5. Forskning på agendan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Amanda Berglund; Kajsa Langer; [2018]
  Nyckelord :Forskningskommunikation; Sociala medier; Nätverkssamhälle; Strategisk kommunikation; Relationshantering; Nyhetsvärdering; Dagordning; Research communication; Social media; Network society; Strategic communication; Relationship management; Newsworthiness; Agenda-setting;

  Sammanfattning : Problembakgrund och syfte: Sociala medier breder i allt större omfattning ut sig i samhället och skapar därmed nya kommunikativa spelregler vilka den vetenskapliga sfären behöver förhålla sig till. Mot bakgrund av denna utveckling är det intressant att ur ett samhälls- och medieperspektiv studera hur universitet och högskolor arbetar med tredje uppgiften nämligen att föra ut forskning till en publik utanför den vetenskapliga sfären. LÄS MER