Sökning: "societal debate"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden societal debate.

 1. 1. Yogans ambivalenser: en genusvetenskaplig analys av yogans uttryck i Sverige genom postkolonial feministisk teori

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Sundell; [2019]
  Nyckelord :Yoga; postcolonial feminist theory; cultural appropriation; gender studies; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to understand the way yoga is practiced in Sweden through postcolonial feminist theory. The ambivalence of the form yoga takes in a swedish context between the positive aspects it provides for many practitioners in relation to the colonial history and the commodification of the practice is examined through the theoretical and political debate regarding the word cultural appropriation. LÄS MER

 2. 2. Motivation on Twitter : A qualitative study examining motivational factors for political participation in #svpol

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Elisabeth Lenstierna; [2019]
  Nyckelord :#svpol; political participation; political commentary; semi-structured interviews SNS; Swedish politics; uses and gratifications; U G;

  Sammanfattning : This work takes off in earlier studies concerning motivational factors to interact in various social media in relation to societal and political discussions. The aim for this study is to garner a deeper understanding about how users on Twitter are motivated to take part in debates beneath the hashtag #svpol. LÄS MER

 3. 3. Balansgången mellan skydd av personlig integritet och skydd för företagshemligheter : Med särskilt fokus på forskning om AI-teknik inom sjukvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Aysun Yücel; [2019]
  Nyckelord :IT-rätt; EU-rätt; dataskydd; Data Protection; personlig integritet; känsliga personuppgifter; sjukvård; healthcare; dataskyddsförordningen; GDPR; företagshemligheter; Trade Secrets; Artificial Intelligence; artificiell intelligens; AI; anonymisering; pseudonymisering; enskildas rättigheter;

  Sammanfattning : Sammanfattning Vi lever i en alltmer digitaliserad värld där utvecklad teknik kan bidra till att lösa flertalet samhällsproblem. Till exempel är intresset av avancerad AI-teknik inom sjukvård alltmer efterfrågat. AI-teknik har stor potential att stödja sjukvårdspersonal och individer, förkorta köer och förbättra vården. LÄS MER

 4. 4. The Attached Meanings of Integration: A Discursive Construction of a Danish National Identity and the ‘Othering’ of Non-Western Immigrants in the ‘Ghetto Plan’

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Nicholas Dix Lind; [2019]
  Nyckelord :Danishness; ‘othering’; parallel societies; identity formation; WPR approach;

  Sammanfattning : This thesis examines how integration as a category of practice or as an emic concept functions in political discourses. In doing so, this study delimit itself by focusing on the problematization of non-western immigrants in socially vulnerable residential areas in the whitepaper ‘A Denmark Without Parallel Societies – No Ghettos in 2030’ presented by the Danish Government in March 2018. LÄS MER

 5. 5. Hur mindre kommuner kan arbeta med resursutmaningar inom samhällsplaneringen : En studie om kommuner med lägre befolkningsunderlag och deras upplevda resursutmaningar samt hur de kan hanteras

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Lovisa Wäng; Frida Karlsson; [2019]
  Nyckelord :urbanisering; resurshantering; samhällsplanering; fysisk planering; kommunala samarbeten; mindre kommuner;

  Sammanfattning : Sverige har sedan en tid sett en stark urbanisering som lett till en avfolkning av landsbygden och att det urbana ses som det ideala. Resultatet av detta blir att mindre kommuner i Sverige kan uppleva svårigheter att utföra vardaglig kommunal verksamhet. LÄS MER