Sökning: "socio- cultural perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 613 uppsatser innehållade orden socio- cultural perspective.

 1. 1. “INTEGRATED? JUST LAGOM.” Socio-cultural integration of young EU-expatriates in Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andrea Šrut; [2020-07-03]
  Nyckelord :Integration; Expats; Sweden; EU mobile citizens; highly skilled migrants;

  Sammanfattning : This thesis examines aspects of social and cultural integration of young EU-expatriates inGothenburg, Sweden. It focuses on three areas – workplace, language and socialization – thatcame forward as the most important sites when it comes to the process of integration. LÄS MER

 2. 2. WORKPLACE LEARNING: HOW IT IS EXPERIENCED BY INTERNATIONAL EMPLOYEES IN A SWEDISH CONTEXT

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Sofije Shengjergji; [2020-01-22]
  Nyckelord :Workplace learning; international employees; Swedish workplace culture; narrative approach;

  Sammanfattning : Aim:The purpose of this study is to explore the workplace learning that international employees experienced in Sweden (Gothenburg). The personal narratives of international employees aim to first understand what the role of international identity in workplace learning is. LÄS MER

 3. 3. Med svenska som andraspråk – vad händer med språket i andra ämnen? : En kvalitativ studie om andraspråkselevers läsförståelse i andra undervisningsämnen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Maria Maksonova Attallah; [2020]
  Nyckelord :second language learners; reading comprehension; reading instruction; socio- cultural perspective; Swedish as a second language; Andraspråkselever; läsförståelse; läsundervisning; sociokulturellt perspektiv; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine teachers' work with Swedish as a second language pupils' reading comprehension in other teaching subjects, and within the multicultural classroom. The research questions concerning the reading comprehension of second language students in the other teaching subjects are examined through a qualitative method and by the way of semi-structured interviews. LÄS MER

 4. 4. "Med förvissningen att kunna berika andra" : specialpedagogens uppdrag och förutsättning för samverkan inom en Barn- och ungdomshabilitering

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Kari Anne Lindström Aslaksen; [2020]
  Nyckelord :Collaboration; habilitation Child and youth habilitation center ; mission; special education; special educator; Habilitering Barn- och ungdomshabilitering ; samverkan; specialpedagog; specialpedagogik; uppdrag;

  Sammanfattning : Specialpedagoguppdraget tolkas och beskrivs olika inom olika verksamheter. Detta kan leda till att specialpedagoguppdraget kan upplevas otydligt vilket i sin tur kan vara ett hinder för specialpedagogen att både beskriva och lyfta fram sin specialistroll. LÄS MER

 5. 5. Begreppsanvändning i undervisningen : En studie om hur matematiska begrepp används av lärare i åk 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Atta Mardini; Kristena Slewa; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how teachers teach to facilitate students' understanding of mathematical concepts. To answer our research question, the qualitative observation method was used on six different teachers who teach 4–6 in the subject of mathematics. LÄS MER