Sökning: "socio-cultural belonging"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden socio-cultural belonging.

 1. 1. Afghan Women in Sweden: A Qualitative Study of Their Socio-Cultural Integration and Sense of Belonging

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Aida Abedin; [2018]
  Nyckelord :Afghans; Afghan women; integration; socio-cultural integration; acculturation; sense of belonging; social network; Sweden;

  Sammanfattning : This study aims to investigate on the social and cultural integration experiences of Afghan women in Sweden, in terms of their social networks and their socio-cultural practices. In addition, this paper questions where the Afghan women feel belonging to and what factors shape this sense of belonging. LÄS MER

 2. 2. Väljer vi ett polariserat samhälle? : En studie om individers sociala preferenser och hur de påverkar segregationens utformning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Charlotte Foureaux; Stephanie Liang; [2017]
  Nyckelord :Residential segregation; social mix; housing mix; identity; stigmatization; social diversity; Boendesegregation; social blandning; blandade upplåtelseformer; identitet; stigmatisering; social mångfald;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi ämnat att öka förståelsen för hur människor påverkar segregationen genom sina egna preferenser. Vi har undersökt hur halmstadsbor resonerar kring segregationen i Halmstad och kring sina egna och andra bostadsområden i staden. LÄS MER

 3. 3. The language stimulating classroom. An ethnographic study focusing on the environment, opportunities and interaction.

  Master-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Susanne Kristensen; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Det språkstimulerande klassrummet. En etnografisk studie med fokus på miljö, möjligheter och interaktion. LÄS MER

 4. 4. ”Vad spelar det för roll om jag städar den här toaletten?” : En kvalitativ studie om betydelsen av tidigare arbetslivserfarenheter i yrkesvalet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rebecka Thorell; Katharina Ekman; [2015]
  Nyckelord :choosing career; learning in the workplace; socio-cultural learning; career challenges; situated learning; work experience; välja yrke; arbetsplatslärande; socio-kulturellt lärande; utmaning i arbetslivet; situerat lärande; arbetslivserfarenhet;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar att gå igenom lärande på arbetsplatsen och hur det situerade lärandet från en tjänst kan användas i andra tjänster. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur individer som arbetar inom HR, som jobbar med personalrelaterade frågor, upplever att tidigare arbetslivserfarenheter har betydelse för det arbete de har idag. LÄS MER

 5. 5. Det är som värsta mötesplatsen : En kvalitativ studie om fritidsgården som gränslandsarena

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Emma Ottosson; [2015]
  Nyckelord :Adolscense; social inclusion; belongning; youth creation centre; recreation leader; social pedagogy; Ungdomar; delaktighet; gemenskap; fritidsverksamhet; fritidspedagog; socialpedagogik;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien är dels att förstå vilken betydelse känslan av delaktighet har för ungdomar, dels hur fritidsverksamheter kan utgöra en social arena som främjar delaktighet hos ungdomar. Jag vill få kunskap om fritidsgården kan vara en accepterande miljö där fler ungdomar kan känna gemenskap samt vilken roll fritidsledare och deras samverkan med andra aktörer har i arbetet med att få fler ungdomar att känna delaktighet. LÄS MER