Sökning: "socio-cultural values"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden socio-cultural values.

 1. 1. Vad är marina kolonilotter - och hur kan de kopplas till hållbar utveckling?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Amanda Angberg Björdén; Malin Hellström Krog; [2021-08-13]
  Nyckelord :Marina kolonilotter; havsodling; småskaligt vattenbruk; regenerativ havsodling; hållbar utveckling; blå tillväxt; kustzonplanering; marina resurser; socio-kulturella värden; blue community gardens; ocean farming; small scale aquaculture; regenerative ocean farming; sustainable development; blue growth; coastal planning; blue resources; socio-cultural values;

  Sammanfattning : Blue community gardens started out in Denmark ten years ago, as associations that cultivatemussels, oysters and algae. In Sweden the phenomenon is still relatively unknown. LÄS MER

 2. 2. THE EDUCATION EFFECT – GENERATIONAL DIFFERENCES IN DISGUISE? A longitudinal comparative study examining reasons for the liberalizing effect of education on socio-cultural attitudes

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hilma Lindskog; [2021-07-20]
  Nyckelord :education; socio-cultural attitudes; generations; socialization; comparative;

  Sammanfattning : The rise of a socio-cultural political dimension in post-industrial societies has substantially changed former patterns of political conflicts. Prior research has established that the level of education is the most predictive characteristic for different individual positions within this value-based dimension. LÄS MER

 3. 3. Towards Regenerative (Agri)Cultures. An ethnographic case study of integrated socio-ecological restoration at the Hof Lebensberg community farm, Germany

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Cina Tanzarella; [2021]
  Nyckelord :Socio-Ecological Systems; System Thinking; Regenerative Agriculture; Agroecology; Ecosystem Restoration; Sustainability Transformations; Social Sciences;

  Sammanfattning : Agriculture is today the human activity most vulnerable to Climate Change, and one of its leading causes. Regenerative Agriculture offers powerful tools to restore ecosystems, without sacrificing abundant food production; nevertheless, a systematic adoption of such practices is incompatible with the existing economic structures and calls for a radical societal change. LÄS MER

 4. 4. Normkritik i skolan - en självklarhet? : En kvalitativ intervjustudie i hur det kan gestalta sig i ämnet samhällskunskap för grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Kristine Engström; [2021]
  Nyckelord :Norms; norm criticism; norm-critical education; norm-critical pedagogy; values; civics; Normer; normkritik; normkritisk pedagogik; toleranspedagogik; värden; värdegrund; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka ett normkritiskt förhållningssätt till lärande samt lärares syn på normer och värden. Arbetet undersöker även lärares syn på möjligheter och utmaningar med normkritik i undervisningen samt hur de implementerar perspektivet i sin planering och undervisning. LÄS MER

 5. 5. Awakening Egyptian Women’s Conscience - A critical discourse analysis: Doria Shafiq’s writings in Bint an-Nīl 1948-1956, from a postcolonial perspective.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

  Författare :Lenora Haag; [2021]
  Nyckelord :Feminist movement; Egypt; Doria Shafiq; Critical Discourse Analysis; Feminist Postcolonial theory; Bint al-Nīl; nationalism; identity; representation; Eurocentrism; essentialisation;

  Sammanfattning : This research gives an academic perspective on eleven articles written by Doria Shafiq and published in Bint an-Nīl 1948-1956, where the ideological undertones of her feminist discourse were critically examined. The purpose of this qualitative analysis was to study how Shafiq, in an Egyptian context, discussed the contemporary women's societal participation and status, but also which ideological values and conceptions were prominent in her articles. LÄS MER