Sökning: "socio-economic integration"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden socio-economic integration.

 1. 1. Harnessing Social Capital through Sport: Exploring the role of Football in the socio-economic integration of African migrants in Gothenburg, Sweden.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Comfort Ankunda; [2021-10-07]
  Nyckelord :Migrants; migration; socio-economic integration; social relations; social capital; African migrants; sports; football;

  Sammanfattning : Integration ought to be a two-way process, requiring adjustments from both migrants and native residents. However, more adaptation is often required of and indeed achieved by the migrants than host communities. Fortunately, participation avenues such as sport offer opportunities for these migrants to interact with and learn from host communities. LÄS MER

 2. 2. Decomposition of wage gap between matched natives and refugees in Germany

  Master-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Qiuyu Yang; [2021]
  Nyckelord :wage gap; refugees; CEM; labour market integration;

  Sammanfattning : Prolonged and new regional violent conflicts have resulted in the displacement of residents in several countries. The thesis focuses on the people who arrived and applied for asylum in Germany between 2013 and 2016. LÄS MER

 3. 3. Främja boendeintegration i översiktlig planering : En socioekonomisk fallstudie i Linköpings kommun och Malmö stad

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Naima Hassan; Jacqueline Snäll; [2021]
  Nyckelord :Boendeintegration; integration; boendesegregation; Carol Lee Bacchis kritiska policyanalys;

  Sammanfattning : Storstadskommuner står inför en stor utmaning med boendesegregation. Därav är boendeintegration en förutsättning för att motarbeta socioekonomisk polarisering. Studien ämnar därav att analysera om och hur Linköpings kommun och Malmö stad arbetar för att främja boendeintegration i översiktlig planering. LÄS MER

 4. 4. The Future of Human-Robot Interaction : A socio-economic Scenario Analysis

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Benedikt Krieger; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Advancing research in an interdisciplinary field such as robotics is a complex undertaking. Seldom, it is moved beyond the scope of an individual science and the challenges from other fields of research are incorporated. Research on Human-Robot Interaction (HRI) is attributed interdisciplinarity and, thus, is a case in point. LÄS MER

 5. 5. Så ger vi (inte) alla samma möjligheter : En studie om integrering av elever med annan etnisk bakgrund och socioekonomiskt svag bakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Clara Kroon; Almin Skoric; [2020]
  Nyckelord :Integration; ethnic background; socio-economic background; cultural background; gu; Integrering; etnisk bakgrund; socioekonomisk bakgrund; kulturell bakgrund; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på intervjuer med lärare och undersöker hur lärarna arbetar med integrering av elever med annan etnisk bakgrund och socioekonomiskt svag bakgrund. Studien eftersöker lärarnas kopplingar mellan elevers etniska bakgrund, socioekonomiska bakgrund och skolresultat samt analyserar hur lärarnas arbetsmetoder, uppfattningar och tankar skiljer sig åt baserat på var skolan de är verksamma på är belägen utifrån en socioekonomisk områdesindelning. LÄS MER