Sökning: "socio-kulturellt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden socio-kulturellt perspektiv.

 1. 1. Muntlig kommunikation i klassrummet : Gör lärare som forskningen förordar?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Emelie Gunnstedt; [2017]
  Nyckelord :Vygotskij; oral communication; assessment; speech; sociocultural; teaching.; Vygotskij; muntlig kommunikation; bedömning; språk; tal; socio-kulturellt perspektiv; undervisning.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Gillar du att läsa? : En studie om elevers läsattityder och läsvanor i årskurs två och tre

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Malin Smedberg; [2017]
  Nyckelord :Attitudes towards Reading; Reading Habits; School Library; Motivation; PIRLS; läsattityder; läsvanor; skolbibliotek; motivation; PIRLS;

  Sammanfattning : Det här arbetet är inriktat mot elevers läsvanor och läsattityder. Eleverna som deltar går i grundskolans årskurs två och tre. Förmågan att kunna läsa är värdefull. För att kunna utveckla läsförmågan är både tid spenderad på denna aktivitet samt motivation till att läsa viktig. LÄS MER

 3. 3. This is where critical literacy begins, in a world not yet finished, just, or humane : Critical Literacy och dess potential som demokratiseringsmetod i den svenska skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Avdelningen för språk och litteratur; Linköpings universitet/Avdelningen för språk och litteratur

  Författare :Simon Lagerqvist; Alexander Öström; [2017]
  Nyckelord :Critical literacy; Demokratisering; jämlikhet; pedagogik; skola; undervisning; metakognition; socio-kulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Med det ständigt ökande informationsflödet som träffar den svenska medborgaren varje dag, är det av stor vikt att kritiskt kunna filtrera informationen. Det är därför betydelsefullt att denna kritiska förmåga tidigt blir en del av skolgången. I denna litteraturstudie presenteras den pedagogiska metoden critical literacy. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagogen - en superhjälte : En studie om vad arbetsgivare i tjänsteannonser söker hos specialpedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Mikaela Blomgren Fridén; Hanna Larsson; [2016]
  Nyckelord :Specialpedagog; specialpedagogik; yrkesroll; uppdrag; identitetsproblematik; samverkan; en skola för alla; maktstruktur; examensordning; styrdokument; specialpedagogens kommunikativa uppdrag; socio-kulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker tjänsteannonser för specialpedagoger, i syfte att ta reda på hur specialpedagogens roll och uppdrag beskrivs i dessa. Likaså vilka egenskaper och kompetenser som efterfrågas, och hur dessa överensstämmer med examensordningen för specialpedagogexamen. LÄS MER

 5. 5. "Klart att man alltid blir bättre med handledning" - om specialpedagogisk handledning i två skolverksamheter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Pernilla Hultén; Carin Nevander; [2010-02-01]
  Nyckelord :handledning; specialpedagogik; socio-kulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att beskriva upplevelser av specialpedagogisk handledning i två skolverksamheter och utifrån detta syfte är följande forskningsfrågor beaktade.• Hur uppfattar pedagogerna specialpedagogisk handledning?• Vilka möjligheter ser pedagogerna med specialpedagogisk handledning?• Vilka hinder ser pedagogerna med specialpedagogisk handledning?Kunskapssyn och metod: Vi vill lyfta fram det socio-kulturella perspektivet som en viktig del i lärandet mellan människor. LÄS MER