Sökning: "sociodemografiska faktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden sociodemografiska faktorer.

 1. 1. Frukt- och grönsakskonsumtion bland ungdomar i Sverige. Skillnader mellan ungdomar med olika sociodemografisk bakgrund.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Mikaela Thelander; [2018-06-05]
  Nyckelord :frukt; grönsaker; ungdomar; kostregistrering; enkätfrågor; sociodemografiska faktorer; skolmåltid; fruit; vegetable; adolescents; dietary assessment; sociodemographic factors; school meal;

  Sammanfattning : Title:Fruit and vegetable consumption among adolescents in Sweden. Differences between adolescents with different sociodemographic background. LÄS MER

 2. 2. Högskolestudenters attityder och beteenden : En kvalitativ studie om miljömässig hållbarhet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Conrad Timm; [2018]
  Nyckelord :attitudes; behaviour; pro-environmental behaviour; environment; gender; students.;

  Sammanfattning : För att uppnå nationella och internationella klimatmål och minska den negativa mänskliga klimatpåverkan, samt för att undvika att jordens temperatur stiger ännu mer, behövs ett miljövänligare tankesätt kring hållbarhet och miljöutmaningar. Trots många miljösatsningar i samhället är det viktigt att framhäva och få en uppfattning om individens attityder och beteenden till miljömässig hållbarhet för att lättare påverka individer att agera klimatvänligt. LÄS MER

 3. 3. Trait Anxiety and Negative Health Risk Behaviors in Adults : The Relationship between Trait Anxiety, Alcohol Consumption and Physical Inactivity

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linnéa-Rebecka Catibusic; [2018]
  Nyckelord :Trait anxiety; negative health risk behaviors; physical inactivity; alcohol consumption; Ångestbenägenhet; negativa hälsobeteenden; fysisk inaktivitet; alkoholkonsumtion;

  Sammanfattning : Relatively little is known regarding trait anxiety and its relationship with negative health risk behaviors such as alcohol consumption and physical inactivity in adults. This study aimed to examine whether negative health risk behaviors differ by sex and whether trait anxiety is associated with the negative health risk behaviors above and beyond sociodemographic factors and depression. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar patienters egenvård vid hjärtsvikt : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Alexandra Saraiva Leao; Lena Swartling Schlinzig; [2018]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; Egenvård; Faktorer; Patient;

  Sammanfattning : Hjärtsvikt drabbar många äldre människor och det uppskattas att cirka 200 000 personer i Sverige har hjärtsvikt. Hjärtsvikt orsakas av andra bakomliggande sjukdomar där högt blodtryck och kranskärlssjukdomar är de vanligaste orsakerna. Antal personer som insjuknar i hjärtsvikt ökar successivt i hela världen. LÄS MER

 5. 5. Local perceptions of changes in ecosystem services and climate : case study in Ecuadorean Sierra

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Anna Sundqvist; [2018]
  Nyckelord :traditional ecological knowledge; ecosystem services and goods; climate change;

  Sammanfattning : Anthropogenic-induced land-use and land-cover change is a threat to biodiversity and ecosystem services, and contribute to global climate warming. Forests are essential in the climate system and store a large part of the global carbon. LÄS MER