Sökning: "socioeconomic impact"

Visar resultat 1 - 5 av 208 uppsatser innehållade orden socioeconomic impact.

 1. 1. Från motvind till medvind: Hur införandet av en socioekonomisk konsekvensbeskrivning kan öka den kommunala acceptansen för vindkraft i Sverige.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sigrid Carstairs; [2022]
  Nyckelord :Wind power; Renewable Energy; Social Impact Assessment; Environmental Impact Assessment; Socioeconomic Impact Assessment; Socioeconomics; Municipality; Sustainability; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Due to climate change, the transition to renewable energy systems has become increasingly urgent, and wind power has been identified as a significant facilitator in the transition of Swedens energy system. However, the rapid development of wind power has resulted in increased levels of local resistance, where the socioeconomic consequences on local communities have been highlighted by politicians, municipalities, and other stakeholders. LÄS MER

 2. 2. A Hard Pill to Swallow? Subsidized Contraceptives and Women's Intergenerational Mobility in a Difference-in-Differences Framework

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Matilda Fors; Lisa-Maria Jonsson; [2022]
  Nyckelord :intergenerational mobility; income persistence; contraceptives; fertility; natural experiment;

  Sammanfattning : The theory and methods of intergenerational mobility attempt to explain the transmission of socioeconomic status between family members of different generations. In this thesis, we study the causal effect of access to contraceptives on the intergenerational mobility of women. LÄS MER

 3. 3. The Effect of Socioeconomic, Patient, and Logistic Determinants on Antiretroviral Pre-Treatment Drug Resistance A Regression Analysis Model

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Linah Faza; [2022]
  Nyckelord :HIV; Pre-treatment drug resistance; Antiretroviral; socioeconomic determinants; HDI; PrEP.;

  Sammanfattning : Introduction Human immunodeficiency virus (HIV) is a double stranded RNA retrovirus. According to the World Health Organization more than 30 million individuals were estimated to have HIV by the end of 2020, about 60% of which are in the African region. LÄS MER

 4. 4. A Quantitative Study- The Capitalization of Energy Efficiency on Housing Prices

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Ahmed Jto; Sarah Johanna Lehmann; [2022]
  Nyckelord :Energy Efficiency; Energy Performance Certificate EPC ; Hedonic Model; Residential; Sweden; Energieffektivitet; Energideklarationen; Fastighetsvärde; Hedonisk modell; Bostadsrätter och hus; Sverige;

  Sammanfattning : Various studies in the EU have examined the effect of Energy Performance Certificates (EPCs) on the real estate market, examining market values, rental values, and yields. However, there is dissent on the effect of EPC. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av palliativ kemoterapi hos patienter med cancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Anissa Chamma; Milena Stankiewicz; [2022]
  Nyckelord :Cancer; chemotherapy; experiences; palliative; patients; Cancer; kemoterapi; palliativ; patienter; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer kan drabba alla oavsett ålder, kön och socioekonomiskt status. Det finns olika behandlingsalternativ, men inte alla cancertyper är botbara. För vissa cancerpatienter är palliativ kemoterapi det enda alternativet för att hålla sjukdomen i schack och som kan hjälpa att bevara deras livskvalitet. LÄS MER